Baldwin Knauf i Reinhart Siewert odchodzą z rady nadzorczej KBA
22 maj 2015 09:57

Firma Koenig & Bauer poinformowała, że na dorocznym walnym zgromadzeniu w dniu 21 maja br. Baldwin Knauf (75) i Reinhart Siewert (77) zrezygnowali na własną prośbę ze swoich miejsc w radzie nadzorczej, na rok przed upływem 5 lat, po których wygasa kadencja. Wcześniej walne zgromadzenie zwolniło z obowiązków obu udziałowców w odniesieniu do poprzedniego roku obrotowego. Były wieloletni dyrektor finansowy i dyrektor generalny firmy KBA, Reinhart Siewert został zastępcą przewodniczącego rady w ciągu ostatnich 12 lat. Przedsiębiorca Baldwin Knauf, wieloletni partner zarządzający, a obecnie zastępca przewodniczącego komitetu akcjonariuszy w Knauf Gips KG w Iphofen, był członkiem rady nadzorczej KBA od czerwca 2006 roku. Przewodniczący rady nadzorczej dr Martin Hoyos podziękował tym długoletnim członkom zarządu za ich niesłabnące zaangażowanie w sukcesy firmy. Zgodnie z propozycją przedstawioną przez radę nadzorczą, walne zgromadzenie powołało na nowych członków dr Giselę Lanza (41), będącą profesorem uniwersyteckiego Instytutu Technologii w Karlsruhe (KIT), a także szefową Instytutu Systemów Produkcyjnych w KIT oraz Carla Ferdinanda Oetkera (42), partnera zarządzającego FO Holding i dyrektora zarządzającego WINK Verwaltungsgesellschaft (partnera generalnego WINK Stanzwerkzeuge). Na podstawie informacji KBA opracowała AP

cript>