Powołano nowy zarząd stowarzyszenia I&P Europe
10 cze 2015 09:18

W dniu 9 czerwca br. na zgromadzeniu ogólnym stowarzyszenia I&P Europe - Imaging and Printing Association został jednogłośnie wybrany nowy zarząd. Nowym przewodniczącym zarządu został Sven Freyer z firmy Kodak Graphic Communications, a dr Mathias Eichorn z Agfa-Gevaert Graphic Systems został wybrany na zastępcę przewodniczącego. Richard Tackx z Fujifilm Europe dołączył jako nowy członek do zarządu stowarzyszenia. Podczas zgromadzenia podziękowano odchodzącemu przewodniczącemu zarządu, Matthiasowi Huebenerowi (Tetenal) oraz wiceprzewodniczącemu, Wilfriedowi Bauderowi za ich wieloletnią pracę. Szczególnie doceniono udane, europejskie ukierunkowanie stowarzyszenia i imponujące podwojenie liczby członków do 30 firm w ciągu ostatnich pięciu lat. Firmy członkowskie wyraziły wspólnie duże zadowolenie z rozwoju I&P Europe. Stowarzyszenie koncentruje swoją uwagę na zarządzaniu zgodnie ze zdrowiem, bezpieczeństwem i zasadami zrównoważonego rozwoju. I&P Europe analizuje także wpływ nowych zmian regulacyjnych dotyczących produktów swoich członków oraz określa szczegółowe wymagania dla sektora. Firmy członkowskie podzielają pogląd, że tematyka zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska będzie nadal w przyszłości zyskiwać na znaczeniu, a wynikiem sukcesu w biznesie jest odpowiednie zarządzanie zgodnie z tymi wyznacznikami. Nadrzędnym celem działalności stowarzyszenia jest przyczynienie się do obniżenia kosztów wśród firm członkowskich poprzez wspólne reprezentowanie interesów. I&P Europe jest europejskim stowarzyszeniem producentów i dostawców technologii przetwarzania obrazu oraz do reprodukcji technicznej materiałów drukowanych do zastosowań cyfrowych i analogowych. Oferta produktowa firm członkowskich obejmuje w szczególności materiały eksploatacyjne takie jak: farby, tonery, chemikalia i płyty drukarskie, a także papiery fotograficzne oraz folie. Na podstawie informacji I&P Europe opracowała AP

cript>