System Mnumi w Zakładzie Graficznym UAM
17 cze 2015 09:55

Mnumi, platforma B2B – ciesząca się dużym zainteresowaniem zakładów poligraficznych zarówno w kraju, jak i za granicą – to, jak pokazują ostatnie wdrożenia, rozwiązanie nie tylko dla drukarń. Coraz częściej są nią zainteresowane instytucje, które mają swoje działy poligraficzne, ale jednocześnie obsługujące inne działy swoich organizacji. Przykładem ciekawego wdrożenia firmy Mnumi jest m.in. instalacja systemu w Zakładzie Graficznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM). Zakład Graficzny to jednostka UAM, obsługująca zlecenia (książki, plakaty, ulotki, koperty, zaproszenia, broszury i in.) z uczelni liczącej sobie ok. 5000 pracowników, a także koła studentów, ale również – choć w niewielkim stopniu – od klientów z zewnątrz. „Ponieważ zawsze zależało nam na tym, aby sprawnie obsługiwać zleceniodawców - mówi Adriana Machowiak, kierownik Zakładu Graficznego UAM – okazało się, że w coraz większym natłoku pracy i zleceń potrzebujemy narzędzia, które nam to umożliwi. Rozpoczęliśmy poszukiwania systemu do zarządzania. Miał on przede wszystkim uporządkować produkcję w naszym dziale, a także umożliwić kontrolę bieżącą pracowników i etapów realizacji wszystkich zleceń. O systemie Mnumi dowiedzieliśmy się na targach Poligrafia w 2013 roku i rozwiązanie to wówczas nas zainteresowało. Doceniliśmy nie tylko jego innowacyjność, ale także fakt, że jego twórcami są ludzie doskonale znający specyfikę produkcji poligraficznej, co znalazło odbicie w codziennym działaniu Mnumi. Poza tym, decydując się na wybór odpowiedniego rozwiązania, podpytywaliśmy innych drukarzy o opinie na jego temat i okazywało się, że są one bardzo pozytywne. Dlatego zdecydowaliśmy się wdrożyć system i jesteśmy z tego bardzo zadowoleni”. I choć nie wszystkie jego funkcjonalności są tu obecnie wykorzystywane (głównie pracuje się tu korzystając z Mnumi Panelu), to jego bogate możliwości otwierają kolejne perspektywy udoskonalenia pracy całego działu. „Obecnie najważniejsza jest dla nas kontrola na każdym etapie produkcji, dotycząca danego zlecenia, a także wszystkich jego kosztów, jaką umożliwia nam Mnumi. Bardzo istotna jest też dla nas możliwość przeprowadzania w prosty i sprawny sposób kalkulacji. Dzięki wdrożeniu Mnumi unikamy obecnie wielu telefonów, co również zabierało nam czas, a także nieporozumień czy zwyczajnie – pośpiechu. (...)”. System przyniósł także korzyści klientom. „Teraz na bieżąco zleceniodawcy są informowani o realizacji swojego zlecenia, otrzymują drogą mailową kalkulacje ich dotyczące oraz informacje o poszczególnych etapach produkcji. Dodatkowo w Mnumi archiwizowane są wszystkie dokumenty, więc ich odtworzenie jest teraz niezmiernie proste i zajmuje nam niewiele czasu. System można obsługiwać z dowolnego miejsca na świecie – wystarczy tylko połączenie z internetem. (...)” – mówi Adriana Machowiak. Wdrożenie Mnumi to również konkretne oszczędności dla Zakładu Graficznego UAM, który w przeciwnym wypadku byłby zmuszony zatrudnić kolejnego pracownika. „Wszystko to razem sprawia, że oceniamy zarówno samą inwestycję, jak i firmę Mnumi – producenta i dostawcę tego oprogramowania – bardzo pozytywnie”. Opracowano na podstawie informacji firmy Mnumi

cript>