Dni Otwartej Produkcji w KBA w Würzburgu
18 cze 2015 12:42

Przenikanie internetu w coraz więcej obszarów naszego życia nie pozostaje bez wpływu na korzystanie z drukowanych gazet, magazynów, katalogów czy książek. Media drukowane muszą dzielić się czytelnikami i przychodami z reklam z szybko rosnącą liczbą kanałów online, a wydawnictwa poszukują przyszłościowych modeli biznesowych. Odpowiednio do tej tendencji zauważalna jest też powściągliwość w inwestowaniu w branży poligraficznej. To zjawisko dotyka producentów maszyn drukujących. Od 2007 r. światowy rynek dla offsetowych maszyn arkuszowych skurczył się o mniej więcej połowę, a popyt na offsetowe maszyny zwojowe, używane do druku większych nakładów, zmalał o dobre trzy czwarte. W wyniku konieczności dostosowania zdolności produkcyjnych do aktualnej sytuacji u samych tylko trzech największych niemieckich producentów: Heidelberger Druckmaschinen AG, Koenig & Bauer (KBA) i manroland doszło do redukcji zatrudnienia o ponad 15 tys. stanowisk prac. Firma KBA w dużej mierze zrealizowała wdrożony z początkiem 2014 program Fit@All, którego zadaniem jest ścisłe ukierunkowanie działań przedsiębiorstwa. Do pakietu planowanych działań zaliczało się przeniesienie ponad 50 obrabiarek w celu uniknięcia powielania takich samych prac w różnych zakładach produkcyjnych. Zamknięto i sprzedano zakłady w Ternitz i Trennfeld. Zapowiadana pod koniec 2013 redukcja zatrudnienia o ogółem ok. 1500 stanowisk pracy zmierza ku końcowi. Ponadto na posiedzeniu 21 maja br. zgromadzenie akcjonariuszy zgodziło się dużą większością głosów na proponowaną przez zarząd zmianę kształtu prawnego spółki. Propozycja przewiduje przekształcenie macierzystej spółki Koenig & Bauer AG w holding zarządzający, po wydzieleniu czterech spółek-córek operacyjnych dla obszarów: druk cyfrowy & zwojowy (KBA Digital & Web Solutions), druk arkuszowy (KBA-Sheetfed Solutions), druk papierów wartościowych (KBA-NotaSys) i produkcja (KBA-Industrial Solutions). Formą prawną czterech nowych spółek będzie spółka komandytowa (AG & Co. KG) z Koenig & Bauer AG jako jedynym komplementariuszem. Holding z uszczuplonym do trzech członków zarządem przejmie w pierwszej linii funkcje strategiczne i centralne. Po spodziewanym na początek lipca zarejestrowaniu w rejestrze handlowym nowa struktura ma wejść w życie z mocą wsteczną od 1 stycznia. Zarząd spodziewa się po niej większej transparencji kosztów i wyników oraz lepszych efektów ekonomicznych poprzez nawiązanie wewnętrznych relacji klient-dostawca. Z końcem marca 2015 Grupa KBA zatrudniała jeszcze, nie licząc uczniów, praktykantów i pracowników w wieku przedemerytalnym pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy, 4711 osób, to ok. 3000 mniej niż przed ośmiu laty. Jednak należy zauważyć, iż w 2007 wielkość obrotu koncernu wyniosła 1,7 mld euro w porównaniu z kwotą 1,1 mld euro w 2014. Najmocniej skurczył się niegdyś rdzenny sektor KBA – offsetowe maszyny zwojowe. Oprócz głównej fabryki w Würzburgu szczególnie zostały dotknięte recesją na rynku zakłady w Trennfeld i we Frankenthal. Utracone obroty udało się jedynie częściowo zrekompensować przez rozszerzenie działalności na nowe obszary druku cyfrowego i opakowań. Dlatego KBA podejmuje wzmożone działania nad wzbogaceniem palety produktów i umocnieniem swojej pozycji na rynku na polach cechujących się wzrostem. Oprócz opracowania własnych nowych technologii należą do nich fuzje przedsiębiorstw KBA-Flexotecnica i KBA-Kammann w roku 2013, a także kooperacja z innymi przedsiębiorstwami. I tak firmy HP i KBA przedstawią w listopadzie w würzburskiej fabryce wspólnie skonstruowaną maszynę inkjetową do produkcji opakowań z tektury falistej. Niekiedy można odnieść wrażenie, że poligrafia może już tylko chylić się ku upadkowi. Ale istnieją również stabilne i wzrastające rynki produktów drukowanych, np. opakowania i nowe zastosowania przemysłowe. U drugiego pod względem wielkości i najstarszego na świecie producenta maszyn drukujących pomimo koniecznych cięć w ostatnich latach nadal myśli się o druku i obiecującej przyszłości dla würzburskiej fabryki. Dlatego krótko po zmodernizowaniu odlewni za kwotę ponad 14 mln euro w roku 2011 zainwestowano dodatkowo 7 mln euro w würzburski dział produkcji i pięć bardzo nowoczesnych centrów obróbkowych, jak opowiadał Claus Bolza-Schünemann w piątek 12 czerwca podczas zwiedzania zakładu. Oprócz ścian bocznych, kałamarzy farbowych, korpusów bębnów i innych komponentów dla własnych maszyn drukujących nowa jednostka operacyjna KBA-Industrial Solutions chce intensywniej zająć się odlewaniem, precyzyjną obróbką i ewentualnie także montażem wymagających wysokiej jakości dużych elementów dla innych producentów maszyn i urządzeń. Usługi takie już praktykowano z powodzeniem dla wielu renomowanych odbiorców. KBA-Industrial Solutions może zaoferować oprócz produkcji komponentów z żeliwa, stali lub blachy także usługi w zakresie montażu, inżynierii czy logistyki. Oprócz Würzburga dokonano też sporych inwestycji w saksoński zakład KBA w Radebeul, m.in. w najnowsze urządzenia do nakładania powłok. Tak nowocześnie wyposażone urządzenia produkcyjne jak w obu dużych zakładach KBA nie są bynajmniej regułą w niemieckim budownictwie maszyn. Prezes zarządu KBA Claus Bolza-Schünemann i jego kolega odpowiedzialny za produkcję Michael Kummert widzą w tym wyraz uznania dla frankońskiej fabryki z tradycjami i z dumą oprowadzali po zakładzie przedstawicieli świata polityki, gospodarki i władz oraz zewnętrznych odbiorców produktów i dziennikarzy. Nauczyciele i uczniowie z regionu także przybyli, aby w zakładzie i uznanej przez państwo zakładowej szkole zawodowej zyskać wiedzę o różnorodnych możliwościach edukacji w KBA. Z odsetkiem uczniów na poziomie 7 proc. Koenig & Bauer cieszy się znakomitą renomą w dziedzinie kształcenia młodych kadr. 2. Dnia Otwartej Produkcji, 13 czerwca, obecni i byli pracownicy KBA wraz z członkami swoich rodzin mogli sami zobaczyć, jak wszystko zmieniło się w KBA w ramach reorientacji w halach produkcyjnych i montażowych. Dzień Otwartych Drzwi dla mieszkańców Frankonii, podobnie jak we wrześniu 1992 – kiedy to przybyło kilka tysięcy zwiedzających – odbędzie się następnym razem z okazji 200. rocznicy narodzin firmy we wrześniu 2017. Opracowano na podstawie informacji firmy KBA

cript>