Arctic Paper SA wprowadza program poprawy rentowności
28 lip 2015 14:27

Spółka Arctic Paper podjęła decyzję o dalszym przyspieszeniu wprowadzania zmian strukturalnych. Wynika to z utrzymującej się niekorzystnej sytuacji na rynku papierniczym oraz efektów polityki Europejskiego Banku Centralnego (EBC), która w ostatnich miesiącach doprowadziła do znaczącego umocnienia się dolara amerykańskiego. „Program poprawy rentowności 2015/ 2016” obejmuje wszystkie spółki Grupy, a jego celem jest redukcja kosztów działalności o około 50 mln zł rocznie. Zgodnie z założeniami Programu głównymi działaniami w jego zakresie będą: stworzenie centrów usług wspólnych dla spółek z Grupy, wprowadzenie indywidualnych programów poprawy rentowności w fabrykach oraz audyt kosztów usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne. W wyniku przeprowadzenia powyższego Programu Zarząd oczekuje poprawy rentowności działalności operacyjnej Grupy i wzrostu efektywności wszystkich funkcji wsparcia operacyjnego. Zarząd Arctic Paper wprowadza kolejne działania zmierzające do ograniczenia kosztów celem redukcji strat powstałych w fabryce w Mochenwangen, w tym poddaje ocenie możliwość wygaszania produkcji. Procesy związane z informowaniem pracowników i prowadzeniem konsultacji pracowniczych rozpoczną się w terminie przewidzianym przepisami lokalnego prawa. Jednocześnie rozważana jest możliwość ewentualnej sprzedaży fabryki. Zarząd spodziewa się, że rezultatem wyłączenia strat fabryki w Mochenwangen ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat będzie poprawa wyniku Grupy o około 18 mln zł w 2015 roku. W 2013 r. spółka Arctic Paper rozpoczęła proces przekształcania fabryki Arctic Paper Mochenwangen w jednostkę produkującą specjalistyczne papiery techniczne (papiery tłuszczoodporne, papier dla branży podłogowej, specjalistyczne tapety), w tym samym roku zamknięta też została linia produkcyjna PM 1. Od tego czasu zarząd oraz pracownicy podejmują istotne wysiłki w celu dokonania zmiany profilu fabryki. W samym tylko 2015 r. powstało kilka nowych produktów tłuszczoodpornych oraz dwa nowe produkty dla branży podłogowej i tapeciarskiej w atrakcyjnych dla klientów cenach. Pomimo tych starań rachunek przepływów pieniężnych fabryki nadal pozostaje ujemny, na co wpływ ma również umacnianie się dolara amerykańskiego. Opracowano na podstawie inf. firmy Arctic Paper

cript>