Konferencja nt. funduszy europejskich dla branży poligraficznej
21 sie 2015 12:35

Dnia 13.10.2015 w Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79 w Warszawie odbędzie konferencja Polskiej Izby Druku pt. „Fundusze europejskie 2014-2020 dla branży poligraficznej”. Celem konferencji jest dotarcie do jak najszerszego grona przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej i opakowaniowej i przedstawienie szczegółowych informacji na temat możliwości pozyskania środków finansowych z zewnętrznych źródeł w zakresie dofinansowania działalności w obszarze badań oraz rozwoju w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów i usług. Nowa perspektywa finansowa otwiera przed polskimi przedsiębiorcami duże możliwości finansowania rozwoju, a tym samym wypracowania przewagi konkurencyjnej na rynku europejskim. Skuteczne skorzystanie z funduszy UE uwarunkowane jest poznaniem nowych zasad przyznawania wsparcia tak, aby odpowiednio przygotować firmę oraz planowane inwestycje w kontekście aplikowania w ramach nadchodzących naborów wniosków. W trakcie wydarzenia zostaną przedstawione główne założenia dotyczące ubiegania się o wsparcie z unijnych programów w obszarze wpierania innowacyjnej działalności rozwojowej firm, ze szczególnym naciskiem na omówienie zagadnień związanych z prowadzeniem współpracy z jednostkami badawczo-naukowymi przy realizacji projektów. Spotkanie ma na celu promowanie wśród przedsiębiorców branży poligraficznej i opakowaniowej idei korzystania ze środków unijnych w perspektywie finansowej do roku 2020. W konferencji udział wezmą przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Banku Gospodarstwa Krajowego, Zakładu Technologii Poligraficznych PW, Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Poligraficznego, Infosystems SA oraz drukarni CGS. Postaramy się Państwu dać kompleksową odpowiedź, z kim i na jakich zasadach może współpracować zakład produkcyjny w Polsce nad innowacyjnym produktem. Jakiego wsparcia możecie się spodziewać i kto taką współpracę może sfinansować. Usłyszycie, z jaką ofertą czekają na Was ośrodki badawcze i rozwojowe. Co to jest i dla kogo jest dedykowany kredyt technologiczny. Na końcu, w dyskusji moderowanej, każdy będzie mógł usłyszeć odpowiedzi na nurtujące go pytania. Szczegółowy program konferencji i druki rejestracyjne znajdziecie Państwo na stronie www.izbadruku.org.pl Konferencja jest bezpłatna. Decyduje kolejność zgłoszeń. Opracowano na podstawie informacji PID

cript>