Nowe funkcje systemu oprogramowania dla drukarń Prinect
2 wrz 2015 15:38

Heidelberg wyposaża swój system oprogramowania dla drukarń Prinect w wersji 2016 w nowe funkcje, które ułatwią pracę dostawcom usług mediowych w zakresie drukowania akcydensów i opakowań, przyspieszą ich procesy i uczynią je bardziej opłacalnymi. W ścisłej współpracy z użytkownikami systemu Prinect został on znacząco rozszerzony w wielu obszarach. Heidelberg przeprojektował interfejs użytkownika Prinect Cockpit tak, że jest on obecnie łatwiejszy w obsłudze i bardziej intuicyjny. Teraz możliwe jest wyświetlenie otwartego zlecenia obok całej listy prac i powiązanych z nimi notatek. Użytkownik może szybko zapoznać się z treścią zlecenia, zidentyfikować odpowiednie zamówienie i rozpocząć jego przetwarzanie. Wyświetlanie historii zleceń następuje obecnie z wykorzystaniem wszystkich zalet tabeli grupującej: dzięki temu historia zleceń jest zdecydowanie bardziej przejrzysta i czytelna. W Prinect Cockpit jest też możliwe wyświetlenie pojedynczych prac, które wchodzą w skład puli zleceń i przypisanie ich do aktualnej, wspólnej formy drukowej. Pojedyncze zlecenia mogą być sortowane, filtrowane i kasowane w jednym, wspólnym folderze. W trakcie pracy nad pojedynczym zleceniem pokazywany jest montaż całego arkusza, którego jest ono częścią. W nowej wersji Prinect Business Manager umożliwia, poza sterowaniem i nadzorem, również kalkulację poprodukcyjną różnych prac łączonych na jednym arkuszu. Prinect Business Manager przejmuje niezbędne planowanie materiału i analizuje podział kosztów na pojedyncze zlecenia. Dla wszystkich urządzeń pomiarowych Heidelberga z automatycznie generowanymi i ocenianymi raportami kolorymetrycznymi w trakcie całego procesu produkcji, Prinect Analyze Point oferuje teraz możliwość pełnego dokumentowania jakości wykonywanych zleceń. Dodatkowo możliwe są szczegółowe raporty kolorymetryczne, w tym raporty długookresowe, które umożliwiają dostawcom usług dalszą poprawę procesów produkcyjnych. Prinect może być teraz podłączony przez interfejs API do istniejących w firmach mediowych systemów firm trzecich. Są to głównie typowe systemy analityczne lub systemy ERP innych dostawców. Dzięki temu dostawcy usług poligraficznych mogą przekazywać dane z systemu Prinect dotyczące produkcji przez interfejs „Prinect API” do swoich własnych systemów, gdzie mogą tworzyć własne wykresy i wskaźniki. Możliwe jest również przetransferowanie danych dotyczących konkretnego zlecenia do własnego systemu, aby móc udokumentować klientowi poszczególne kroki lub status zlecenia. Podobnie jak w latach ubiegłych, również w br. obecni i potencjalni użytkownicy systemu Prinect będą mieli możliwość zapoznania się z jego nową wersją w trakcie warsztatów Prinect User Days 2015. W trakcie 24 warsztatów zostaną wyjaśnione nowości, a także będą dyskutowane ważne tematy branżowe jak np. nowa norma ISO. Informacje o programie i rejestracja na stronie internetowej http://www.prinect-user-days.org/en/ Opracowano na podstawie informacji firmy Heidelberg

cript>