„Ekologiczne” XXXIII Poligraficzne Konfrontacje
18 wrz 2015 10:52

Stowarzyszenie Absolwentów Instytutu Poligrafii PW zaprasza na XXXIII Poligraficzne Konfrontacje, których tematami będą: papiery ekologiczne do drukowania; certyfikaty FSC, PEFC i EU Ecolabel; ślad węglowy; zrównoważone zarządzanie w produkcji poligraficznej i papierniczej. Tematem przewodnim będzie zrównoważone zarządzanie. W ujęciu ogólnym tematyka obejmuje zmiany klimatu oraz wpływ produkcji poligraficznej i papierniczej. W szczegółach zostaną przedstawione takie zagadnienia jak: systemy certyfikacji lasów, certyfikaty ekologiczne, deklaracje, koordynacja łańcucha dostaw, recykling i gospodarka makulaturą, ślad węglowy. Na zakończenie prelegenci postarają się odpowiedzieć na pytanie, czy branża papiernicza przyczynia się do dewastacji zasobów leśnych i jaki wpływ wywiera na środowisko naturalne? Współorganizator: Stora Enso Polska Sp. z o.o. Moderator: mgr inż. Tomasz Rokicki Termin: 15 października 2015 r. Miejsce: Zakład Technologii Poligraficznych IMiP WIP PW, Warszawa, ul. Konwiktorska 2 Czas trwania: 10:00 – 16:00 Program Konfrontacji: 09:30 – 10:00   Rejestracja uczestników 10:00 – 10:05   Przywitanie, wprowadzenie do tematyki Konfrontacji 10:05 – 10:35   Papieroekologia: Janusz Kosiński – converter support manager, Stora Enso Polska Sp. z o.o., Tomasz Rokicki – TCS manager, Stora Enso Polska Sp. z o.o. 10:35 – 10:45    Sesja pytań i odpowiedzi 10:45 – 11:15    Certyfikacja gospodarki leśnej i łańcucha dostaw w systemie PEFC w Polsce: dr inż. Michał Kalinowski - sekretarz Biura, PEFC Polska 11:15 – 11:25    Sesja pytań i odpowiedzi 11:25 – 11:40    Przerwa na kawę i herbatę 11:40 – 12:15    Im dalej w las, tym więcej znaczków, czyli o co chodzi z tymi certyfikatami. Wymogi certyfikacji FSC na przykładzie branży papierniczej: mgr inż. Robert Knysak - dyrektor Control Union Poland Sp. z o.o. 12:15 – 12:25    Sesja pytań i odpowiedzi 12:25 – 12:55    EU Ecolabel – kompletny certyfikat ekologiczny: mgr inż. Michał Kuna – manager, technical sales, UPM-Kymmene Sp. z o.o. 12:55 – 13:05    Sesja pytań i odpowiedzi 13:05 – 13:30    Ślad węglowy: prof. nzw. dr hab. inż. Stefan Jakucewicz, Zakład Technologii Poligraficznych IMiP WIP PW 13:30 – 13:40    Sesja pytań i odpowiedzi 13:40 – 13:55    Przerwa na kawę i herbatę 13:55 – 14:20    Zrównoważona gospodarka surowcami drzewnymi i łańcuch dostaw FSC/PEFC w dywizji Stora Enso Paper: inż. Magnus Deinzer - manager sustainability, chain of custody coordinator, Stora Enso Paper Division 14:20 – 14:25    Sesja pytań i odpowiedzi 14:25 – 14:45    Odzysk i recykling makulatury w Polsce jako element polityki zrównoważonego rozwoju w praktyce na przykładzie Stora Enso: MBA, mgr inż. Michał Gawrych – vice president, Supply Chain, Stora Enso Packaging Solutions 14:45 – 14:50    Sesja pytań i odpowiedzi 14:50 – 15:10    Mity i fakty  w przemyśle papierniczym: prof. nzw. dr hab. inż. Stefan Jakucewicz, Zakład Technologii Poligraficznych IMiP WIP PW; Janusz Kosiński – converter support manager, Stora Enso Polska Sp. z o.o; mgr inż. Tomasz Rokicki – TCS manager, Stora Enso Polska Sp. z o.o. 15:10 - 15:30 Panel dyskusyjny z udziałem wszystkich prelegentów 15:30 – 16:00    Lunch i rozmowy indywidualne ok. 16:00        Zakończenie Konfrontacji Koszt uczestnictwa: Koszt dla jednej osoby (wykłady, materiały, lunch, certyfikat) - 320,00 PLN Koszt dla członków SAIP PW – 240,00 PLN Przy zgłoszeniu (potwierdzonym przez SAIP) do 2 października 2015 r. cena promocyjna - 270,00 PLN Wpłaty (koszt uczestnictwa zgodnie z dniem rejestracji) należy uiścić do 9 października 2015 r. włącznie, przelewem na konto SAIP Pełna informacja i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.saippw.org Opracowano na podstawie informacji organizatora

cript>