Nowa płyta fioletowa Kodak Libra VP
26 paź 2015 13:50

Podczas zakończonych niedawno targów World Publishing Expo 2015 oferta firmy Kodak skierowana do drukarń specjalizujących się w typowej produkcji gazetowej oraz półakcydensowej wzbogaciła się o nową płytę drukową – Kodak Libra VP. Za jej sprawą drukarnie dotychczas stosujące tradycyjny proces wywoływania mogą go uprościć, redukując jednocześnie negatywny wpływ na środowisko naturalne. Wywoływacz i utrwalacz zostały bowiem zastąpione specjalnym środkiem czyszczącym o niskim poziomie pH. Drukarnie oczekujące jeszcze wyższej wydajności i dalszej redukcji zużywanej wody mogą – poza wdrożeniem ww. środka – skorzystać także z dedykowanego mu „uproszczonego” procesu finalnej obróbki. Wyeliminowano w nim etapy wstępnego wymywania i końcowego płukania, a naświetlona płyta trafia do zmodyfikowanej wywoływarki lub specjalnego urządzenia czyszczącego. Parametry techniczne płyty Libra VP umożliwiają wysokonakładową produkcję (do 350 tys. odbitek przy konwencjonalnym wywoływaniu i 300 tys. przy procesie „uproszczonym”), co czyni ją atrakcyjną alternatywą dla drukarń prasowych. Z drugiej strony wysoka stabilność i jakość reprodukcji (150 lpi przy rastrze AM oraz 180 lpi przy rastrze hybrydowym) pozwalają na jej wykorzystanie przy wysokonakładowych zleceniach półakcydensowych, realizowanych na tej samej maszynie. Jednym z pierwszych użytkowników płyt Libra VP jest niemiecka drukarnia Deister- und Weserzeitung z siedzibą w Hameln. Drukuje się tu 6 dzienników o nakładach nieprzekraczających 25 tys. egz. oraz 3 (wydawane dwa razy w tygodniu) gazetki reklamowe o łącznym nakładzie 100 tys. egz., jak również szereg tygodników i innych prac zlecanych przez klientów zewnętrznych. Po zakończonych sukcesem testach drukarnia – dziennie zużywająca 800-1000 płyt – zdecydowała się przejść z płyt bezchemicznych na nowe płyty Kodak Libra VP. Są one naświetlane na dwóch systemach Krause LS JET. Niemiecka firma zdecydowała się na wdrożenie uproszczonego rozwiązania finalnej ich obróbki. „Nowa płyta firmy Kodak spełnia nasze wymagania względem sprawnej produkcji form drukowych i realizowania wysokojakościowej produkcji. Naszym zdaniem uzyskiwane są dzięki niej o wiele ostrzejsze punkty rastrowe, co znacząco wpływa na jakość finalnej reprodukcji – mówi Carsten Wilkesmann, członek zarządu ds. technicznych w firmie Deister und Weserzeitung. – Zarówno niższe zużycie wody, jak i wyeliminowanie etapów związanych ze zmywaniem płyt powodują, że cały proces staje się prostszy i jest mniej narażony na ewentualne odstępstwa od normy. Oczekiwane korzyści przyniosło także zastosowanie specjalnego środka czyszczącego. Przy wcześniej stosowanych płytach niezbędne było intensywne ich czyszczenie w wywoływarce, gdyż znajdująca się na nich powłoka miała tendencję do osadzania się w tym urządzeniu, a w niektórych przypadkach wręcz destabilizowała jego poprawne działanie. Wdrożenie nowych płyt firmy Kodak wyeliminowało te problemy. (...)” Opracowano na podstawie informacji firmy Kodak

cript>