PaperlinX liczy na nowy start i zmienia nazwę
27 paź 2015 11:15

Po zbyciu wielu ze swych europejskich oddziałów australijska grupa kontynuuje reorganizację i ostatecznie wycofuje się z Europy. Odnotowujący poważne straty od wielu lat, PaperlinX chce obecnie wreszcie pozbyć się problemów finansowych. Grupa, będąca jeszcze kilka miesięcy temu czołowym dostawcą papieru w Wielkiej Brytanii i zatrudniająca w Europie ok. 2500 osób, teraz jest obecna na naszym kontynencie jedynie w Niemczech. Dwa spośród trzech jej niemieckich oddziałów – PaperlinX Deutschland GmbH i Deutsche Papier Holding GmbH – znajdują się w upadłości sądowej. Trzeci, PaperlinX VTS, specjalizujący się w sitodruku i wielkim formacie, pozostaje wypłacalny i nadal normalnie funkcjonuje. „Decyzja poddania dwóch oddziałów procedurze upadłości z powodu niewypłacalności została podjęta przez lokalnego dyrektora, ponieważ po wielu miesiącach poszukiwań nie udało się znaleźć dla nich nabywcy” - wyjaśnia grupa w oficjalnym komunikacie. Po pozbyciu się nierentownych oddziałów w Europie i sprzedaniu swojego kanadyjskiego przedsiębiorstwa (rentownego), PaperlinX zamierza się skoncentrować wyłącznie na przedsiębiorstwach zdolnych do prowadzenia działalności, zlokalizowanych w Australii, Nowej Zelandii i Azji (ANZA). Według prasy australijskiej PaperlinX chce również przyspieszyć dywersyfikację pod kątem rosnących rynków takich jak rynek oznakowań i opakowaniowy. Grupa będzie wtedy mniej zależna od przemysłu papierniczego. Przewiduje się również obniżenie wynagrodzeń osób zarządzających, odpowiednio do obecnych mniejszych rozmiarów grupy. W strefie ANZA PaperlinX działa pod nową nazwą Spicers. „Teraz, z wiernym i uzdolnionym zespołem, skorzystamy z okazji rozpoczęcia nowego otwarcia i przekształcenia tej spółki w przedsiębiorstwo handlowe działające z rozmachem, zajmujące się dystrybucją na większą skalę” - zadeklarował prezes firmy Robert Kaye w wypowiedzi dla australijskiej agencji prasowej. Firma poszukuje obecnie możliwości akwizycji, aby rozwijać swoją działalność w regionie ANZA. Po trzech pierwszych miesiącach roku budżetowego 2016 działalność przedsiębiorstwa w Nowej Zelandii jest rentowna, w Azji rezultaty są stabilne. Jednakże w Australii początek roku był trudniejszy z powodu spadku dolara australijskiego w stosunku do dolara amerykańskiego. PaperlinX przewiduje stratę w wysokości 392 mln dolarów australijskich (257 mln euro) w roku obrachunkowym 2015; rok wcześniej strata wynosiła 63 mln (42 mln euro). Na podstawie graphiline.com opracowała IZ

cript>