Quad/Graphics z certyfikatem EU Ecolabel
27 paź 2015 14:29

Quad/Graphics otrzymał certyfikat EU Ecolabel wydawany przez Komisję Europejską. To kolejny dowód na to, że dbałość o środowisko jest dla firmy bardzo ważnym elementem prowadzenia działalności. Quad/Graphics od lat prowadzi biznes w sposób odpowiedzialny, dbając przy tym o środowisko naturalne. EU Ecolabel dołączył do grona certyfikatów środowiskowych uzyskanych przez firmę w latach poprzednich – ISO 14001, FSC i PEFC, a także Green Energy – które świadczą o ciągłym doskonaleniu polityki środowiskowej, wspieraniu trwałej i odpowiedzialnej gospodarki leśnej oraz o korzystaniu z odnawialnych źródeł energii. EU Ecolabel to oficjalne europejskie wyróżnienie przyznawane produktom o ograniczonym poziomie wpływu na otoczenie. Oznakowanie EU Ecolabel gwarantuje zgodność poszczególnych etapów powstawania produktu z najbardziej restrykcyjnymi wymogami Unii Europejskiej, jest także instrumentem ułatwiającym klientom podejmowanie świadomego wyboru produktów i usług. „Certyfikat daje naszym klientom gwarancję otrzymania najwyższej jakości produktów przy jednoczesnym zachowaniu pełnej dbałości o aspekty ekologiczne” – powiedział Tomasz Hoppe, dyrektor drukarni. W przypadku Quad/Graphics certyfikacja dotyczy produktów z papieru zadrukowanego, jak np. katalogi, czasopisma, broszury, biuletyny i książki. Przyznanie certyfikatu poprzedził szereg audytów przeprowadzonych przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, które nadaje EU Ecolabel w naszym kraju. „Certyfikat EU Ecolabel potwierdza, że spełniamy najwyższe europejskie standardy dotyczące minimalizacji wpływu naszych produktów na środowisko zewnętrzne – powiedział Jakub Dyląg, dyrektor zarządzający Quad/Graphics Europe. - Ochrona środowiska naturalnego jest nieodłączną częścią prowadzenia naszego biznesu. Od początku istnienia na rynku nasza firma nieustannie doskonali swoje działania również w tym zakresie i stara się być dobrym przykładem dla innych”. Certyfikacja obejmuje szereg kryteriów takich jak m.in. eliminowanie z produkcji substancji szkodliwych dla środowiska, odpowiednie gospodarowanie odpadami oraz poprawienie efektywności energetycznej. Każdy z certyfikowanych produktów musi być oznaczony logotypem EU Ecolabel – „European Flower” – w widocznym miejscu na okładce. Warto wspomnieć, że wymogi EU Ecolabel są bardzo zbliżone do kryteriów certyfikacji Nordic Swan czy Austrian Ecolabel. Opracowano na podstawie informacji firmy Quad/Graphics Europe

cript>