Wyniki Stora Enso za 3. kwartał 2015
29 paź 2015 10:01

Stora Enso poinformowała o wynikach finansowych za 3. kwartał 2015. Jej przychody ze sprzedaży wyniosły w nim 2,5 mld euro, co oznacza rezultat niemal identyczny jak w analogicznym okresie ub.r. Wyłączając narażony na strukturalny spadek popytu dział papierów graficznych oraz wydzielone jednostki biznesowe, sprzedaż całej grupy wzrosła o 4,9 proc., głównie dzięki obrotom zrealizowanym przez celulozownię Montes del Plata w Urugwaju oraz za sprawą sprzyjających różnic kursowych. Zysk operacyjny EBIT firmy Stora Enso za 3. kwartał br. wyniósł 246 mln euro, co oznacza wzrost rzędu 17,1 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2014 roku. Z kolei marża zysku brutto zwiększyła się do poziomu 9,8 proc. (przy 8,4 proc. przed rokiem), w czym duża zasługa sprzedaży odnotowanej przez wspomniane zakłady w Urugwaju, korzystnej sytuacji na rynkach walutowych oraz niższych kosztów pozyskiwania włókien drzewnych. Przepływy gotówkowe Stora Enso z działalności operacyjnej zamknęły się w 3. kwartale br. kwotą 484 mln euro (przy 257 mln euro przed rokiem); ich wartość po odliczeniu wydatków inwestycyjnych wyniosła 234 mln euro (28 mln euro w 3. kwartale 2014). Firma podała również skonsolidowane wyniki finansowe za pierwsze trzy kwartały tego roku. Przychody ze sprzedaży, zrealizowane przez całą grupę, spadły w tym okresie o 1,4 proc. Jednak – nie uwzględniając działu papierów graficznych i wydzielonych jednostek biznesowych – odnotowany został wzrost o 4,1 proc. W porównaniu z pierwszymi 9 miesiącami ub.r. znacząco zwiększył się zysk operacyjny EBIT – o 12 proc. W specjalnym komunikacie do inwestorów i akcjonariuszy Karl-Henrik Sundström, CEO koncernu Stora Enso napisał: „Z roku na rok proces przekształcania Stora Enso w przedsiębiorstwo bazujące na surowcach odnawialnych nabiera rozmachu. Odzwierciedleniem tego są wyniki za 3. kwartał br., w którym nasza sprzedaż – przy wyłączeniu działu papierów i jednostek wydzielonych – wzrosła o 4,9 proc. W dużej mierze przyczyniły się do tego wzrosty sprzedaży zrealizowane przez jednostki biznesowe Biomaterials i Consumer Board. Wyniosły one – odpowiednio – 38 proc. i 4 proc. (...)”. Karl-Henrik Sundström podkreślił, że sprzedaż zrealizowana przez jednostkę Biomaterials miała swój udział także w znaczącym wzroście zysku operacyjnego EBIT. Prezes Stora Enso wspomniał także o kolejnych podejmowanych przez firmę działaniach, które mają być ważnymi etapami w procesie jej transformacji. W ostatnim czasie w zmodyfikowanej maszynie papierniczej w zakładach Varkaus (Finlandia) została uruchomiona produkcja tektury typu kraft, bazującej na włóknach pierwotnych. Obecnie ma miejsce rozruch maszyny; kierownictwo firmy zakłada, że pełne moce produkcyjne osiągnie ona na początku 2017 roku. W tej samej papierni w połowie przyszłego roku rozpocznie działalność nowa linia produkująca drewniane elementy budowlane. W tym samym okresie ma zostać uruchomiona maszyna do produkcji tektury w Guangxhi w Chinach. Minione miesiące przyniosły z kolei wydzielenie ze struktur Stora Enso zakładów produkcyjnych niebędących kluczowymi dla przyszłości spółki: w Komárom na Węgrzech oraz w Barcelonie. Na zakończenie Karl-Henrik Sundström odniósł się do przewidywanych wyników finansowych Stora Enso w ostatnim kwartale br.: „Zakładamy, że przychody ze sprzedaży oraz zysk operacyjny EBIT zrealizowane w tym okresie będą zbliżone do rezultatów osiągniętych w 3. kwartale 2015. Spadną w nim – o 40 mln euro – koszty związane z przestojami maszyn, spowodowanymi ich sezonową konserwacją. Dotyczy to przede wszystkim zakładów produkcyjnych wchodzących w skład jednostki biznesowej Paper”. Opracowano na podstawie informacji firmy Stora Enso

cript>