Quad/Graphics planuje oszczędności i likwidację drukarń
6 lis 2015 12:43

Wyniki finansowe Quad/Graphics za 3. kwartał br. (zakończony 30 września) są poniżej oczekiwań tej międzynarodowej grupy z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Joel Quadracci, przewodniczący, prezes i CEO Quad/Graphics jako powody wymienia obniżenie nakładów druków i presję na ceny, które to tendencje nasiliły się w 3. kwartale br., a także zbyt niski poziom produktywności platformy produkcyjnej grupy. Quad/Graphics zdecydował więc ograniczyć koszty działalności o 100 mln dolarów, aby „dostosować swoją strukturę kosztów do wartości obrotów.” Jak wyjaśniono w oficjalnym komunikacie: „Ten program zakłada redukcję zdolności produkcyjnych przez zamykanie zakładów, zintensyfikowanie wysiłków na rzecz zwiększenia produktywności, zmniejszenie kosztów sprzedaży, kosztów administracyjnych i innych oraz wdrożenie bardziej racjonalnej struktury organizacyjnej.” Według amerykańskiego magazynu branżowego „Printing Impressions” zamknięte do końca br. mają zostać dwie drukarnie w Stanach Zjednoczonych: w Auguście (Georgia) specjalizująca się w druku ulotek i katalogów, zatrudniająca 250 osób, oraz w East Greenville (Pensylwania) drukująca tabloidy i tygodniki, w której pracuje 400 osób. Pracownicy obydwu zakładów będą mieli możliwość zatrudnienia w ramach grupy. W 3. kwartale br. wartość sprzedaży netto Quad/Graphics wyniosła 1,2 mld USD (spadek o 6,5 proc. w porównaniu z 3. kwartałem 2014). Zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją (EBITDA) wyniósł 117 mln USD (151 mln w tym samym okresie ub.r.). Na podstawie graphiline.com opracowała IZ

cript>