Wyniki Agfa-Gevaert za 3. kwartał 2015
4 gru 2015 12:00

Koncern Agfa-Gevaert poinformował o wynikach finansowych za 3. kwartał 2015 r. Firma odnotowała w nim wzrost przychodów – w ujęciu rok do roku – o 3,9 proc., zaś marża zysku brutto zwiększyła się o 6,6 proc. 3. kwartał br. zamknął się zyskiem netto w wysokości 33 mln euro (przy 9 mln euro przed rokiem), koncern obniżył także swoje zobowiązania finansowe netto. Pozytywne wyniki osiągnęła również Agfa Graphics. Przychody koncernu Agfa-Gevaert wyniosły w 3. kwartale br. 661 mln euro, co oznacza wzrost o 3,9 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku 2014. Podobnie jak w poprzednich kwartałach, na taki stan rzeczy wpływ miały m.in. sprzyjające różnice kursowe oraz przychody, realizowane przez najbardziej dynamicznie rozwijające się działy grupy. Wdrożone programy oszczędnościowe nie tylko pozwoliły zneutralizować znaczący wzrost cen surowców, wykorzystywanych w produkcji (co wpłynęło przede wszystkim na wyniki Agfa Graphics), ale też poprawić marżę zysku brutto. Koszty związane z obsługą sprzedaży i ogólną administracją wyniosły w 3. kwartale br. 19,1 proc. przychodów ze sprzedaży. Wydatki na cele badawczo-rozwojowe zamknęły się kwotą 36 mln euro, co stanowi 5,4 proc. przychodów ze sprzedaży. Zysk operacyjny z działalności podstawowej całej grupy Agfa-Gevaert, nieuwzględniający kosztów restrukturyzacji i jednorazowych wydatków (EBITDA), zwiększył się w 3. kwartale br. do poziomu 9,1 proc. przychodów ze sprzedaży. Zysk operacyjny (EBIT) z działalności podstawowej wzrósł z kolei do poziomu 7 proc. wartości sprzedaży. Agfa-Gevaert osiągnęła kwartalny zysk netto w wysokości 33 mln euro. W ujęciu rok do roku przychody Agfa-Gevaert po pierwszych trzech kwartałach 2015 r. są wyższe o 3,4 proc. niż w analogicznym okresie ub.r. (1,974 mld euro przy 1,909 mld euro przed rokiem). Odnotowano również wzrost zysku brutto o 8,5 proc. oraz marży zysku brutto (z 30,6 proc. do 32,2 proc. przychodów ze sprzedaży). W efekcie po 9 miesiącach br. zarówno zysk operacyjny EBITDA, jak i zysk operacyjny EBIT wzrosły w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. o – odpowiednio – 18,2 proc. i 35,4 proc. Pomimo niesprzyjającej koniunktury na rynkach rozwijających się oraz niestabilnej sytuacji politycznej w pewnych regionach świata, Agfa Graphics odnotowała w minionym kwartale wzrost przychodów ze sprzedaży. Jego stymulatorem były przede wszystkim: dwucyfrowy wynik osiągnięty przez dział inkjetowy, poprawa na rynku rozwiązań CtP oraz sprzyjające różnice kursowe. Z uwagi na znaczący wzrost cen surowców oraz presję cenową, marża zysku brutto spadła nieznacznie w 3. kwartale br. do poziomu 27,5 proc. przychodów (z 28,4 proc. w analogicznym okresie ub.r.). Zysk operacyjny EBITDA wyniósł w 3. kwartale br. 24,4 mln euro (7,2 proc. sprzedaży), zaś zysk operacyjny EBIT zamknął się kwotą 16,8 mln euro (5 proc. sprzedaży). W obu przypadkach oznacza to wzrosty w porównaniu z 3. kwartałem 2014 r. Opracowano na podstawie informacji firmy Agfa-Gevaert

cript>