Rola urządzeń Smart MFP w europejskich firmach
8 lut 2016 15:48

W przygotowanym na zlecenie firmy OKI Europe nowym biuletynie informacyjnym IDC, który dotyczy ekonomicznego zarządzania drukiem i dokumentami za pomocą inteligentnych urządzeń wielofunkcyjnych (Smart MFP), wskazano kluczowe trendy panujące w środowiskach pracy w Europie. Z biuletynu firmy IDC wynika, że obecnie zadania związane z obsługą dokumentów w firmie są bardzo czasochłonne i przyczyniają się przez to do 20 proc. spadku wydajności pracowników – to ponad dwa miesiące robocze. Fakt ten wiąże się bezpośrednio z rosnącym zapotrzebowaniem na dostęp do informacji, które zdaniem analityków IDC jest jednym z trzech głównych trendów zachęcających do inicjatyw związanych z doskonaleniem procesów biznesowych. Z raportu IDC wynika, że w ostatnich latach nastąpił gwałtowny rozwój zarówno możliwości dostępu do informacji, jak i sposobów ich dostarczania. Wrosła też ilość przesyłanych informacji. Zdaniem analityków IDC w ciągu ostatnich pięciu lat (aż do roku 2015), ilość danych otrzymywanych przez firmy wzrosła sześciokrotnie i wciąż będzie rosnąć w zbliżonym tempie. W tym kontekście wyzwaniem jest nie tylko korzystanie z udostępnionych informacji, ale także dostarczanie ich w sposób ekonomiczny i szybki. „W erze chmur obliczeniowych zaawansowane funkcje oferowane przez inteligentne urządzenia wielofunkcyjne (Smart MFP) nowej generacji, mogą w sposób znaczący pomóc firmom stawić czoła zmieniającym się wymaganiom ewoluującego środowiska pracy” – przyznaje Terry Kawashima, dyrektor zarządzający w firmie OKI Europe Ltd. Poszukiwanie równowagi między dążeniem do redukcji kosztów operacyjnych przy jednoczesnym wzroście wydajności jest kolejnym czynnikiem zachęcającym do inicjatyw w środowisku roboczym. Firmy coraz częściej zwracają uwagę na koszty operacyjne związane z drukiem, szukając sposobów na uproszczenie działań z nim związanych. Trzecim ważnym trendem, wymienionym w biuletynie IDC, mającym wpływ na procesy biznesowe jest rosnąca liczba pracowników mobilnych. Analitycy IDC szacują, że do 2018 roku 75 proc pracowników będzie pracować przy użyciu urządzeń mobilnych z domu, w siedzibie firmy, w placówce klienta lub będąc podróży. Rosnąca liczba pracowników mobilnych stworzyła potrzebę bezpiecznego dostępu do dokładnych informacji niezależnie od czasu i miejsca. Zdaniem IDC, aby sprostać tym wymaganiom Smart MFP powinny obsługiwać druk z urządzeń mobilnych różnego typu. Inteligentne urządzenia wielofunkcyjne muszą ponadto być zabezpieczone pod kątem zagrożeń sieciowych i wirusów, podlegać kontroli dostępu i chronić własność intelektualną firmy. Rozwiązania spełniające te i inne wymagania mogą zautomatyzować obsługę różnych procesów i zapewnić firmie wzrost wydajności. Inteligentne urządzenia wielofunkcyjne są zatem idealnym rozwiązaniem dla 70 proc. europejskich firm zainteresowanych wdrożeniem rozwiązań do automatyzacji procesów w celu zwiększenia wydajności pracowników. Szeroka oferta Smart MFP firmy OKI Europe obejmuje narzędzia pomocne w usprawnieniu obsługi i zarządzania dokumentami oraz ich przetwarzania przy jednoczesnym wzroście wydajności. Inteligentne urządzenia wielofunkcyjne Oki są wyposażone w szereg zaawansowanych funkcji i rozwiązań, które są odpowiedzią na kluczowe trendy w ewoluującym środowisku pracy, wskazywane przez IDC w biuletynie. Smart MFP to połączenie inteligentnego oprogramowania i zaawansowanych technologii, które zapewniają najwyższy poziom obsługi druku z tabletów i smartfonów oraz wyższą wydajność, a także kompleksową obsługę dokumentów dzięki zintegrowanej, otwartej platformie sXP (smart Extendable Platform) firmy Oki. Opracowano na podstawie informacji firmy Oki

cript>