Wyniki Stora Enso za 2015 rok
11 lut 2016 08:32

Koncern Stora Enso poinformował o wynikach finansowych za 4. kwartał ub.r. i za cały 2015 rok. Pomimo nieznacznego spadku przychodów ze sprzedaży, firma odnotowała w nim 13 proc. wzrost zysku operacyjnego EBIT. Przychody ze sprzedaży Stora Enso zamknęły się w 4. kwartale ub.r. kwotą 2,487 mld euro, co oznacza spadek o 2,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. Wyłączając jednak przeżywający strukturalne spadki dział papierów oraz wydzielone w 2015 r. zakłady w Corenso i Barcelonie, spółka odnotowała w tym czasie wzrost obrotów o 5,4 proc. Na ten wynik znaczący wpływ miała sprzedaż zrealizowana przez celulozownię Montes del Plata oraz zakłady Varkaus, specjalizujące się w produkcji tektury typu kraft. Zysk operacyjny EBIT wzrósł w 4. kwartale ub.r. o 15,8 proc. do poziomu 242 mln euro (przy 209 mln euro rok wcześniej), przede wszystkim za sprawą wysokich obrotów odnotowanych przez dział Biomaterials, redukcji kosztów zmiennych oraz sprzyjających różnic kursowych. Wartość przepływów gotówkowych z działalności operacyjnej wyniosła w ostatnim kwartale ub.r. 412 mln euro. Z kolei w całym roku 2015 przychody ze sprzedaży Stora Enso wyniosły 10,04 mld euro, co oznacza spadek o 1,7 proc. w porównaniu z 2015 r. Wyłączając wspomniane wcześniej czynniki (dział papierów, wydzielone zakłady produkcyjne), firma odnotowała wzrost o 4,6 proc., głównie za sprawą stale rosnącej sprzedaży realizowanej przez celulozownię Montes del Plata. Zysk operacyjny EBIT wyniósł w ub.r. 915 mln euro, co oznacza 13 proc. wzrost w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej zamknęły się kwotą 1,556 mld euro (przy 1,139 mld euro w 2014 r.). W związku z powyższym zarząd Stora Enso rekomenduje wypłatę dorocznej dywidendy w wysokości 0,33 euro za akcję (zamiast wcześniej rekomendowanych 0,3 euro). Komentując wyniki finansowe za 2015 r. w specjalnym komunikacie dla inwestorów i klientów, Karl-Henrik Sundström – CEO koncernu Stora Enso – napisał: „Po raz kolejny udowodniliśmy naszą zdolność do przekształcania się w firmę, bazującą na surowcach odnawialnych. Świadczy o tym chociażby znaczący wpływ sprzedaży zrealizowanej przez celulozownię Montes del Plata i produkujące tekturę typu kraft zakłady Varkaus na nasze obroty zrealizowane w 4. kwartale ub.r. (…) Największy jednostkowy zysk EBIT odnotował dział produktów drzewnych, głównie za sprawą niższych kosztów pozyskiwania surowca oraz sprzyjającym różnicom kursowym. (...)”. Wspomniana inwestycja związana jest z budową maszyny produkującej tekturę konsumencką – ma ona rozpocząć pracę w 2. kwartale br. Zgodnie z planem postępują również prace w zakładach Varkaus, związane z ich pełnym dostosowaniem do wytwarzania tektury typu kraft. Tu produkcja ruszy pełną parą na początku 2017 r. W związku ze strategią przekształcania Stora Enso w firmę bazującą na surowcach odnawialnych, w październiku ub.r. z jej struktur wydzielony został zakład produkcyjny w Barcelonie. Koncern ogłosił również plany sprzedaży swoich udziałów w zakładach papierniczych w brazylijskim Arapoti. „(...) w 4. kwartale ub.r. otworzyliśmy dwa centra innowacji. Pierwsze, zlokalizowane w Helsinkach, jest dedykowane opakowaniom. Znajduje się tu m.in. ośrodek badawczo-rozwojowy, służący tworzeniu innowacyjnych, proekologicznych projektów opakowaniowych wspólnie z naszymi klientami i udziałowcami. Drugie, z siedzibą w Sztokholmie, dedykowane jest rozwojowi biosurowców. W jego ramach działają ośrodki zajmujące się badaniami, nowymi zastosowaniami, rozwojem biznesu oraz strategicznym marketingiem. Jego zadaniem jest tworzenie odnawialnych rozwiązań i wyrobów na bazie biocelulozy, które w założeniu mają zastąpić produkty oparte na materiałach kopalnych”. Karl-Henrik Sundström zaznaczył też, że Stora Enso stale inwestuje w przyszłościowe przedsięwzięcia: „Poza realizowaną planowo inwestycją w Beihai podjęliśmy decyzję o rozbudowie oraz renowacji wchodzących w skład działu Wood Products tartaków Ala w Szwecji (kosztem 16 mln euro) oraz Honkalahti w Finlandii (kosztem 10 mln euro)”. CEO firmy wyraził też zadowolenie z faktu, że raport dotyczący realizowanej przez Stora Enso polityki zrównoważonego rozwoju za rok 2014 otrzymał cztery wyróżnienia przemysłowe. Jego oceny dorocznie dokonuje fińska organizacja non-profit FIBS, specjalizująca się w działaniach w obszarze odpowiedzialności korporacyjnej. Co więcej, niedawno spółka sfinalizowała trzyletni projekt związany z odpowiedzialnym zużyciem wody w wioskach chińskiej prowincji Guangxi. Był on realizowany wspólnie ze spółką chemiczną Kemira. Prognozy kierownictwa koncernu na 1. kwartał 2016 r. zakładają uzyskanie przychodów ze sprzedaży oraz zysku operacyjnego EBIT na poziomie z ostatniego kwartału ub.r. Opracowano na podstawie informacji firmy Story Enso

cript>