Kompap z 4,73 mln zysku netto w 2015 roku
21 mar 2016 13:36

Grupa Kompap, do której należą dwie wiodące drukarnie dziełowe w Polsce – BZGraf i OZGraf, w 2015 r. osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 62,55 mln zł, co stanowiło wzrost o 11 proc. w stosunku do roku 2014. Jednocześnie grupa zwiększyła zysk netto o 143 proc. r/r; na koniec ub.r. osiągnął on wartość 4,73 mln zł. W tym okresie Kompap odnotował także wzrost skonsolidowanego zysku operacyjnego z 4,17 mln zł w 2014 r. do 6,91 mln zł w 2015 r., tj. o 66 proc. „Mamy już za sobą okres restrukturyzacji naszych zakładów drukarskich OZGraf i BZGraf. Obecnie są to drukarnie nie tylko wysoko cenione przez klientów, ale także efektywne biznesowo, co znalazło wprost odzwierciedlenie w naszych przychodach i rentowności za miniony rok. Nie spoczywamy jednak na laurach, mamy ambitne plany dalszego zwiększania skali prowadzonej działalności zarówno w zakresie druku książek, jak i pozostałych produktów papierniczych. Zakładamy też dalszy wzrost sprzedaży zagranicznej z naszych zakładów w Olsztynie i Białymstoku. Pracujemy obecnie nad strategią rozwoju grupy na kolejne lata. Będziemy chcieli ją zaprezentować w najbliższych miesiącach” – komentuje Waldemar Lipka, prezes zarządu Kompap. Odbiorcami grupy Kompap są oficyny wydawnicze, hurtownie papierowe, firmy farmaceutyczne, usługowe, spożywcze, a także podmioty z branży transportowej i logistycznej. Wśród klientów OZGraf i BZGraf znajdują się m.in. największe wydawnictwa z Polski i zagranicy. Grupa sprzedaje swoje produkty do kilkunastu krajów, w tym na tak wymagające rynki jak: fiński, duński, niemiecki, szwedzki czy brytyjski. Eksport w 2015 r. stanowił 20 proc. sprzedaży grupy (12,54 mln zł) i wzrósł o 21 proc. r/r. Jednocześnie sprzedaż krajowa zwiększyła się o 9 proc. do poziomu 50 mln zł. Najważniejszą pozycją asortymentową grupy Kompap (80 proc. przychodów ze sprzedaży) są książki, w tym albumy, wydawnictwa encyklopedyczne, podręczniki szkolne i in. W ub.r. ich sprzedaż wzrosła o 11 proc. r/r do 49,75 mln zł. Grupa drukuje również kalendarze, składankę komputerową, czasopisma, katalogi i gazety, a także wyroby samoprzylepne, poligraficzne oraz rolki. Przychody ze sprzedaży innego asortymentu niż książki w 2015 r. wzrosły w grupie Kompap do poziomu 12,8 mln zł, tj. o 11 proc. r/r. „Naszym kluczem do sukcesu jest połączenie doświadczenia ludzi z nowoczesnością maszyn oraz stałe ukierunkowanie na osiągnięcie zakładanych celów biznesowych. Jesteśmy w stanie wykonać nawet bardzo niestandardowe zlecenia, a jakość i solidność pracy pozwala nam budować długoterminowe relacje z naszymi klientami i realizować zamówienia na satysfakcjonujących obie strony warunkach. By móc jednak funkcjonować w tym modelu biznesowym i konkurować z drukarniami nie tylko w Polsce, ale i w Europie, również na ten rok zaplanowaliśmy inwestycje w park maszynowy we wszystkich trzech naszych zakładach. Zakładamy jednocześnie dalsze obniżanie kosztów działalności i wzrost rentowności” – wyjaśnia Waldemar Lipka. Opracowano na podstawie informacji grupy Kompap

cript>