Konferencja poligraficzna „Skuteczny eksport. Instrumenty wsparcia na wyciągnięcie ręki”
4 kwi 2016 09:55

Konferencja odbędzie się w dwóch terminach i dwóch lokalizacjach: 19.04.2016 w Warszawie, w siedzibie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, ul. Bagatela 12 i 20.04.2016 w Krakowie, w Hotelu Sheraton, ul. Powiśle 7. Celem Konferencji jest przedstawienie dostępnych w agendach rządowych instrumentów finansowych i rozwiązań organizacyjnych wspierających działania eksportowe i inwestycyjne polskich przedsiębiorstw. Organizatorzy zadbali, aby wiedzą podzielili się najlepsi eksperci, którzy na co dzień tworzą politykę gospodarczą państwa w tym zakresie. Dzięki Konferencji uzyskają Państwo w jednym miejscu bogatą wiedzę o różnych formach wsparcia Waszego biznesu – od dofinansowania wyjazdu na targi zagraniczne po pomysły na skuteczne skorzystanie z funduszy europejskich. Konferencja ma również przygotować promocję polskich drukarń w Europie w 2016 dzięki projektowi „Czas dla Polski”. Pod tym hasłem kryje się cykl wydarzeń podczas targów DRUPA, których celem jest zwrócenie uwagi zagranicznych zleceniodawców i inwestorów na potencjał polskich drukarń. Agenda Konferencji 10.00 - 10.15 Rozwiązania proeksportowe Słowo wstępne PBKG 10.15 - 10.45 „Pomoc de minimis i inne instrumenty wsparcia eksportu dostępne w Ministerstwie Rozwoju” Tomasz Salomon Z-ca Dyrektora Departamentu MŚP Ministerstwo Rozwoju 10.45 - 11.10 „Kredyty, akredytywy, gwarancje i ubezpieczenia czyli jak skuteczniej zdobywać zagraniczne rynki” Karol Rozenberg/Joanna Mularczyk eksperci Banku Gospodarstwa Krajowego 11.10 - 11.30 „Inwestycje zagraniczne i inwestowanie za granicą – szansa dla polskich firm poligraficznych?” Aleksander Libera, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych 11.30 - 12.00 Skuteczny eksport to gra zespołowa – nowe propozycje promocji dla polskiej poligrafii Instytut Gutenberga 12.00 - 12.15 Przerwa 12.15 - 13.00 Fundusze europejskie teoria i praktyka Fundusze europejskie 2014 - 2020 - pierwsze wnioski i wskazówki na przyszłość Agnieszka Clarey, pełnomocnik PARP 13.00 - 13.30 „Nowoczesne rozwiązania w nowoczesnej drukarni czyli gdzie szukać innowacyjności” Krzysztof Pindral, Prezes Zarządu, Heidelberg Polska 13.30 - 14.00 „Czy technologie energetyczne mogą być kluczem do funduszy unijnych dla polskich drukarni?” dr inż. Grzegorz Kunikowski Zakład Informatyki Gospodarczej Politechniki Warszawskiej 14.00 - Podsumowanie/Dyskusja Opracowano na podstawie informacji PBKG

cript>