Kompap zwiększył sprzedaż o 16 proc. w I kwartale 2016
9 maj 2016 13:06

Grupa Kompap, do której należą dwie drukarnie dziełowe w Polsce – BZGraf i OZGraf, w I kwartale 2016 r. wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 15,75 mln zł wobec 13,60 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 16 proc. r/r. Jednocześnie o 5 proc. r/r zwiększył się w tym czasie skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży - do 3,91 mln zł. Na koniec I kwartału Grupa zanotowała zysk netto w wysokości 0,63 mln zł wobec 1,71 mln zł rok wcześniej. „Konsekwentnie pracujemy nad zwiększaniem skali działalności zarówno w samym Kompapie, jak i w naszych zakładach graficznych w Olsztynie i Białymstoku. Efekty tych prac widać wyraźnie w przychodach grupy, które systematycznie rosną – mówi Waldemar Lipka, prezes zarządu Kompap SA. – Ma to też bezpośrednie przełożenie na zyski wynikające z prowadzonej działalności operacyjnej, jednak na wartość skonsolidowanego wyniku netto za I kwartał br. rzutowało zbycie nieruchomości użytkowej w Otoczynie, którą sprzedaliśmy ze stratą około 1 mln zł. Jest to zdarzenie jednorazowe, które nie będzie mieć wpływu na wyniki w kolejnych kwartałach.” Domeną Kompapu jest druk, w szczególności druk dziełowy, za który grupa ceniona jest zarówno przez klientów w kraju, jak i za granicą. Skonsolidowane przychody z tytułu działalności produkcyjnej, czyli przede wszystkim sprzedaży gotowych książek, katalogów, czasopism i innych artykułów poligraficznych w I kwartale 2016 roku wyniosły blisko 15,12 mln zł wobec 13,14 mln zł rok wcześniej. Kompap eksportuje swoje produkty do blisko 20 krajów europejskich. Na koniec 2015 roku sprzedaż zagraniczna odpowiadała za 20 proc. przychodów grupy. „Naszym celem jest dalsze umacnianie pozycji Kompap na rynkach, na których już działamy. Zależy nam też na budowaniu długoterminowej wartości spółki w oczach inwestorów. Z początkiem maja nasze akcje są notowane w systemie ciągłym na GPW. Aktualnie natomiast trwają prace nad nową strategią grupy. Będziemy chcieli ją zaprezentować w kolejnych miesiącach” – dodaje prezes Kompapu. Opracowano na podstawie informacji Grupy Kompap

error: Kopiowanie zabronione!
cript>