Grupa Arctic Paper po I kwartale 2016
16 maj 2016 11:06

Wyniki finansowe Grupy Arctic Paper w I kwartale br. potwierdziły stabilność jej działalności, a w segmencie papieru były znacząco wyższe od osiągniętych rok wcześniej – wynik EBITDA wzrósł o 18,2 proc. w porównaniu z I kwartałem ub.r., zaś zysk netto z działalności kontynuowanej o 58 proc. Realizacja Programu Poprawy Rentowności 2015/2016 przebiega zgodnie z planem i przynosi oczekiwane rezultaty. Przychody ze sprzedaży Grupy osiągnęły poziom 778,6 mln zł i były o 1 proc. wyższe od uzyskanych w analogicznym okresie 2015 roku. Wynik EBITDA wyniósł 70,7 mln zł (9,4 proc. mniej niż w I kwartale 2015), zysk operacyjny 41,4 mln zł (mniej o 18,8 proc. w ujęciu r/r), a zysk netto z działalności kontynuowanej 24,7 mln zł (spadek o 7,4 proc.). Przychody ze sprzedaży w segmencie papieru wyniosły 589,9 mln zł i były o niemal 2 proc. wyższe niż w I kwartale 2015 r. Wynik EBITDA wzrósł do 30,8 mln zł, czyli o 18,2 proc. w ujęciu r/r, a zysk operacyjny do 10,8 mln zł – wzrost aż o 58,8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Zysk netto z działalności kontynuowanej osiągnął poziom 1,5 mln zł, podczas gdy w tym samym okresie 2015 r. Grupa odnotowała stratę w wysokości 7,2 mln zł. W I kwartale br. rynek wysokiej jakości papieru graficznego nadal się kurczył, notując spadek o 4,3 proc. w przypadku papieru powlekanego oraz o 0,7 proc. w segmencie papieru niepowlekanego. W tych trudnych warunkach Grupa Arctic Paper zwiększyła dostawy swoich produktów i umocniła pozycję rynkową w porównaniu z IV kwartałem 2015. „Wyniki finansowe osiągnięte w I kwartale 2016 roku w segmencie papieru oceniam jako bardzo satysfakcjonujące. Zaprzestanie produkcji w zakładzie w Mochenwangen miało silny pozytywny efekt finansowy. Po stronie przychodów dobre rezultaty przynosi realizacja Programu Poprawy Rentowności 2015/2016. Ponadto skorzystaliśmy ze wzrostu cen papieru, zwłaszcza na wysokiej jakości produkty, które Arctic Paper ma w swojej ofercie. Podjęte działania pozwoliły na utrzymanie stabilności finansowej Grupy, co jest jednym z naszych priorytetów” – powiedział Wolfgang Lübbert, członek zarządu Arctic Paper. Przychody ze sprzedaży papieru były w I kwartale br. o 1,9 proc. wyższe w ujęciu r/r i o 12,4 proc. wyższe niż w IV kwartale ub.r. Zwiększył się również przychód w przeliczeniu na tonę produktu – odpowiednio o 2,2 proc. i 6,7 proc. Było to możliwe głównie dzięki wdrożonej strategii cenowej. Wolumen produkcji w I kwartale br. wyniósł 169 tys. ton – był o 2,7 proc. niższy niż w pierwszych 3 miesiącach 2015 r. Należy jednak pamiętać, że w br. na I kwartał przypadała Wielkanoc, w trakcie której zwykle odnotowywane jest osłabienie produkcji. Na poziomie skonsolidowanym na wyniki Grupy wpłynęły rezultaty osiągnięte przez Rottneros. Program rozwoju tej spółki jest realizowany coraz efektywniej, a wyniki I kwartału br. są solidne, mimo spadku cen celulozy długowłóknistej (NBSK) produkowanej przez Rottneros, wyrażonych zarówno w USD, jak i w SEK. W porównaniu z wyjątkowo dobrym dla Rottneros I kwartałem 2015 przychody spółki ze sprzedaży zmniejszyły się o 2 proc., a EBITDA o 23,2 proc. W I kwartale br. rozpoczęto prace nad oszacowaniem możliwości potencjalnych zmian struktury finansowania Grupy Arctic Paper w celu zwiększenia jej stabilności finansowej. Opracowano na podstawie informacji firmy Arctic Paper

cript>