Kompap rozważa wypłatę dywidendy
31 maj 2016 12:03

Kompap SA, w skład której wchodzą dwie drukarnie dziełowe w Polsce – BZGraf i OZGraf, rozważa wypłatę dywidendy z kapitału zapasowego spółki w wysokości 936 099,20 zł, tj. po 0,20 zł na jedną akcję. Decyzję w tym zakresie podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 15 czerwca br. Zgodnie z projektem uchwały zaproponowanym na ZWZ dzień dywidendy miałby mieć miejsce 1 sierpnia 2016 r., zaś jej wypłata nastąpiłaby 19 sierpnia 2016 r. „Kompap ma rentowny biznes i jest w bardzo dobrej sytuacji finansowej. W samym 2015 roku znacząco poprawiliśmy wyniki finansowe grupy i przy przychodach na poziomie 62,55 mln zł wypracowaliśmy skonsolidowany zysk netto w wysokości 4,73 mln zł, tj. o ponad 143 proc. wyższy niż rok wcześniej. W świetle tak imponujących rezultatów i stabilnej kondycji firmy rozważamy więc podzielenie się z akcjonariuszami zyskami z lat poprzednich, które dotychczas przekazywane były do kapitału zapasowego spółki. Ostateczna decyzja w sprawie wypłaty dywidendy zostanie jednak podjęta 15 czerwca podczas obrad ZWZ Kompapu” – mówi Waldemar Lipka, prezes zarządu Kompap SA. Opracowano na podstawie informacji firmy Kompap

cript>