Nowe dotacje dla wniosków przygotowanych przez Departament Funduszy Europejskich Infosystems
1 cze 2016 09:40

Departament Funduszy Europejskich (DFE), działający w strukturach firmy Infosystems SA, może pochwalić się kolejnymi sukcesami. Dwóch jego klientów otrzymało właśnie dotacje na projekty inwestycyjne i badawczo-rozwojowe w ramach nowej perspektywy unijnej 2014-2020. Wśród projektów, które uzyskały dotację w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, znalazły się przygotowane przez zespół DFE projekty firm Pro-Flex SA oraz Elpes Sp. z o.o. Otrzymały one odpowiednio: 3 473 440,00 oraz 18 294 080,00 złotych dotacji. „Pozyskanie dotacji przez naszych kolejnych klientów – tym razem firmy Pro-Flex i Elpes - było możliwe dzięki kompleksowej i ścisłej ich współpracy z Infosystems SA – mówi Mariusz Sosnowski, prezes Infosystems SA. - Współpraca obejmowała skorelowane i uzupełniające się usługi Centrum Badawczo-Rozwojowego naszej firmy oraz ekspertów z naszego Departamentu Funduszy Europejskich. Do kluczowych działań w tym zakresie należało przeprowadzenie ukierunkowanych na nowe technologie prac badawczo-rozwojowych, zgłoszenie patentowe oraz przygotowanie dokumentacji konkursowej. (...)”. „Potwierdzamy profesjonalizm Infosystems SA – mówi Jarosław Żuchowski, dyrektor zarządzający firmy Pro-Flex. - (…) Wartość dotacji, jaką otrzymaliśmy, jest tym cenniejsza, iż dotyczy realizacji projektu na terenie województwa mazowieckiego, w którym konkurencja była znacznie większa niż w pozostałych, a dotację otrzymało tylko 7 podmiotów. W ramach realizacji projektu zakupione zostaną: linia technologiczna, system do zarządzania produkcją, usługi doradcze z zakresu optymalizacji procesów produkcyjnych oraz sfinansowane zostaną koszty prac rozwojowych, realizowanych przez naszych specjalistów. Dotacja ta pozwoli naszej firmie na szybsze podniesienie jej konkurencyjności na rynkach lokalnym i międzynarodowym. (...)”. W podobnym tonie wyraża się Marek Jaroszyński, prezes firmy Elpes: „W realizacji naszych ambitnych planów kierujemy się zasadą doboru najlepszych partnerów, gwarantujących nam końcowy sukces. Dlatego do współpracy nad pozyskaniem dotacji unijnej bez wahania wybraliśmy firmę Infosystems SA, która w 100 proc. spełniła pokładane w niej nadzieje. Kompleksowa współpraca z Infosystems SA umożliwiła nam pozyskanie dotacji, o jaką wnioskowaliśmy, stanowiącej aż 70 proc. wartości kosztów kwalifikowanych naszego projektu. Obejmie on budowę hali produkcyjnej, zakup maszyn oraz systemu zarządzania.” Opracowano na podstawie informacji firmy Infosystems

cript>