W zgodzie z naturą
9 sie 2016 11:29

Firma Fujifilm po raz kolejny akcentuje swoje zaangażowanie w działalność proekologiczną, zmierzającą do jak największego ograniczenia emitowanego do atmosfery dwutlenku węgla. Od niedawna jej europejskie zakłady produkcyjne, zlokalizowane w holenderskim Tilburgu, w 100 proc. bazują na energii wiatrowej. Za sprawą współpracy z firmą Eneco – holenderskim dostawcą energii fabryka w Tilburgu częściowo korzystała z tej formy jej pozyskiwania już od roku 2011. Obecnie wiatraki stanowią w 100 proc. źródło energii niezbędnej do jej funkcjonowania. Turbiny wiatrowe zlokalizowane są zarówno w Tilburgu, jak też w okolicach. 100 gigawatogodzin energii, jakie generują one z myślą o działaniu zakładów Fujifilm, wystarczyłoby do zapewnienia jej dla 30 tys. gospodarstw domowych. Mówi Peter Struik, dyrektor fabryki w Tilburgu: „Naszej działalności przyświeca motto, że tam, gdzie możemy działać proekologicznie, staramy się to robić. Z tego też względu doszliśmy do porozumienia z firmą Eneco, dzięki któremu 100 proc. energii zasilającej zakłady pochodzi ze źródeł odnawialnych. Eneco również stara się działać zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju, a jej wydatna pomoc i doświadczenie były nieocenione przy wdrażaniu naszej wizji i przekuwaniu jej na codzienną działalność”. Marc van der Linden – członek zarządu Eneco dodaje: „Firma Fujifilm wykazała się niezwykłą odwagą wykonując ten pionierski krok. Jest to znakomity przykład do naśladowania dla całej poligrafii oraz dla przedsiębiorstw z innych branż, zlokalizowanych w okolicach Tilburga i nie tylko. Fujifilm to myśląca bardzo przyszłościowo firma, która rozumie, że ekologia i ekonomia muszą iść ze sobą w parze. Od wielu lat świadectwem tego podejścia są jej rozwiązania technologiczne, a przejście w 100 proc. na proekologiczne źródło energii jest tego kolejnym przykładem”. Fujifilm i Eneco rozważają obecnie możliwość wytwarzania w zakładach w Tilburgu pary technologicznej, bazującej na biomasie. Ten krok w jeszcze większym stopniu podkreślałby proekologiczny charakter tutejszej fabryki. Zakłady w Tilburgu powstały w 1982 r. i są największą na świecie fabryką materiałów eksploatacyjnych Fujifilm, dedykowanych branży poligraficznej. Na trzech liniach produkcyjnych wytwarzane są tu m.in. fioletowe i termiczne płyty offsetowe, które trafiają także do polskich klientów firmy. Zakłady obsługują odbiorców z całej Europy, a także Afryki i Bliskiego Wschodu. Opracowano na podstawie informacji firmy Fujifilm

cript>