Apogee Cloud w firmie Nishikawa Group
15 wrz 2016 13:46

Jednym z pierwszych użytkowników Apogee Cloud – działającego w „chmurze” systemu workflow, dedykowanego rynkowi produkcji akcydensowej - jest japońska firma poligraficzna Nishikawa Group. Apogee Cloud oficjalnie został tu wdrożony w maju br., ale jego testy beta trwały przez kilkanaście miesięcy. Wcześniej Nishikawa Group – wieloletni klient Agfa Graphics – korzystała z „klasycznej” wersji systemu Apogee. Seiichi Nishikawa – prezes przedsiębiorstwa tłumaczy: „Dotychczas wydatki na infrastrukturę, utrzymanie serwerów, zakup kolejnych wersji oprogramowania czy też zatrudnianie ludzi odpowiedzialnych za właściwe działanie systemów workflow traktowaliśmy jako rzecz oczywistą. Jednak pojawienie się systemu Apogee Cloud zupełnie zmieniło tę optykę. Dzięki niemu możemy – podobnie jak dotychczas – zwiększać i rozbudowywać jego funkcjonalność, ale bez konieczności kupowania własnego sprzętu i oprogramowania. Wyeliminowane zostały też wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa informatycznego – o to dba dostawca rozwiązania, czyli Agfa Graphics. W efekcie znacząco zmodyfikowaliśmy i usprawniliśmy nasze działania, zwiększyliśmy też wydajność”. Apogee Cloud umożliwia wykorzystywanie tych samych modułów, jakie dostępne są w „stacjonarnej” wersji systemu Apogee. Użytkownik uzyskuje do nich dostęp na zasadzie miesięcznej licencji, obejmującej możliwość pracy z systemem, wsparcie techniczne oraz usługi teleinformatyczne. Oprogramowanie jest zainstalowane w zarządzanych przez Agfa Graphics centrach informatycznych; tam też przechowywane są w bezpieczny sposób dane klientów. W przypadku Nishikawa Group do niedawna oprogramowanie workflow było zainstalowane na serwerach pracujących w trzech lokalizacjach, a dane poszczególnych prac były przechowywane na lokalnych serwerach. Po wdrożeniu technologii „chmury” zarządzanie nimi zostało scentralizowane. Mówi Seiichi Nishikawa: „Testowe wdrożenie Apogee Cloud zostało zrealizowane w maju ub.r. Początkowo mieliśmy obawy co do zachowania dotychczasowej prędkości przetwarzania prac oraz utrzymania sprawności całego workflow (...). Jednak wkrótce okazało się, że system działający w „chmurze” nie sprawia żadnych problemów w bieżącym funkcjonowaniu. (...) Cały workflow działał bez zarzutu, więc w maju br. oprogramowanie Apogee Cloud zostało przez nas oficjalnie wdrożone. W efekcie nie tylko przenieśliśmy tę część naszej działalności do „chmury”, eliminując własne serwery, ale też pojawiły się sugestie związane z przydzieleniem nowych zadań pracownikom dotychczas odpowiedzialnym za zarządzanie systemem workflow, a w efekcie – usprawnieniem produkcji realizowanej w poszczególnych drukarniach. Wdrożenie Apogee Cloud to jeden z niezbędnych kroków do osiągnięcia w pełni zautomatyzowanej produkcji form drukowych. Obecnie naświetlarki CtP wykorzystujemy w obu naszych drukarniach: Sasai i Hidaka. Każdy z zakładów dysponuje własnym działem prepress stanowiącym część biura operacyjnego. Do niedawna w obu drukarniach funkcjonowały także własne działy zarządzania produkcją. Obecnie zostały one zintegrowane i scentralizowane w zakładzie Sasai (...)” – dodaje prezes Nishikawa Group. Dzięki integracji działów prepress i zarządzania produkcją w japońskiej firmie wyeliminowano konieczność utrzymywania biura operacyjnego jako osobnej jednostki. Całość produkcji jest kontrolowana poprzez Apogee Cloud, począwszy od przyjęcia pliku, na wypuszczeniu gotowego dokumentu PDF do naświetlarki skończywszy. Pełna wersja oryginalnego artykułu nt. wdrożenia systemu Apogee Cloud w firmie Nishikawa Group znajduje się na stronie internetowej Agfa Graphics pod adresem https://www.agfagraphics.com/global/en/articles/cases/nishikawa.html Opracowano na podstawie informacji firmy Agfa Graphics

cript>