CPI sprzedaje jedną ze swoich drukarń
3 paź 2016 10:40

Grupa CPI z siedzibą we Francji, specjalizująca się w czarno-białym druku książek, zdecydowała się na sprzedaż jednej ze swoich 16 drukarń – zakładu Koninklijke Wohrmann w Holandii. Od 1 października br. zakład zatrudniający ok. 140 osób należy do holenderskiej sieci drukarń Boekgroep B.V. Decyzja ta została podjęta, jak wyjaśnia grupa CPI, „po wielu latach trudnych dla rynku książek w Holandii”. Od roku 2008 sprzedaż książek spadła o blisko 40 proc. W tej sytuacji dyrekcja CPI uznała, że najlepszym rozwiązaniem przyszłościowym dla drukarni Koninklijke Wohrmann będzie „związanie się z partnerem lokalnym o mocnej pozycji na rynku”. Jak czytamy dalej w komunikacie, „przejęcie to pozwoli obydwu przedsiębiorstwom wykorzystać synergię w dziedzinie zakupów, sprzedaży i automatyzacji procesów”. Boekgroep B.V. dzięki tej akwizycji uzupełni swoją ofertę o produkcję realizowaną na zwojowych maszynach offsetowych, na którą jest duże zapotrzebowanie na rynku holenderskim. Boekgroep B.V. i Koninklijke Wohrmann będą funkcjonować jako niezależne przedsiębiorstwa, nie są też planowane żadne znaczące zmiany w zarządzaniu operacyjnym. CPI, w której udziały mają grupa Impala (52 proc.), Publiczny Bank Inwestycyjny (25 proc.) oraz inwestorzy prywatni, zatrudnia ponad 2500 osób w 15 zakładach zlokalizowanych w 6 krajach (we Francji, w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Czechach i Szwajcarii). CPI drukuje także dla polskich wydawców; jest stałym wystawcą na Targach Książki w Warszawie i Krakowie. Na podstawie graphiline.com opracowała IZ

cript>