65 amerykańskich firm usuwa slogan „Go Paperless – Go Green”
20 paź 2016 09:32

Amerykańska organizacja Two Sides North America podała ostatnio, że ponad 65 wiodących firm w Ameryce Północnej usunęło nieprawdziwe informacje na temat papieru (tytułowy slogan zachęca do nieużywania papieru ze względów ekologicznych – red.) w wyniku jej działań. Lista zawiera kilka firm z listy Fortune 100 w sektorach finansowym, telekomunikacyjnym i użyteczności publicznej, które zaangażowały się w dialog z organizacją Two Sides i zmieniły prospekty marketingowe, aby podkreślić korzyści społeczne stosowania druku i papieru dla ochrony środowiska, a także odnawialnej hodowli lasów. „Twierdzenie „go green and save trees” (w wolnym tłumaczeniu: bądź zielony, czyli proekologiczny i chroń drzewa – red.) jest mylące i jednocześnie fałszywe z wielu powodów i stanowi zieloną odmianę prania mózgów, musi więc być skorygowane - powiedział Phil Riebel, prezes Two Sides. - Roszczenia te nie biorą pod uwagę odnawialności papieru oraz licznych korzyści społecznych, środowiskowych i ekonomicznych wynikających z dobrego zarządzania lasami w Ameryce Północnej, których wzrost w USA w ciągu ostatnich 60 lat wyniósł 58 proc. w przeliczeniu na objętość drewna.” W ramach swojej kampanii Two Sides zauważa również, że fałszywe jest kojarzenie papieru z wylesianiem w Ameryce Północnej. Wylesianie jest określone przez Organizację Wyżywienia i Rolnictwa ONZ jako przeznaczenie gruntów do innego użytkowania lub trwałej utraty pokrywy leśnej. Definicja ONZ wyraźnie wyklucza zrównoważoną gospodarkę leśną, gdzie oczekuje się, że las regenerować się będzie w sposób naturalny lub poprzez sadzenie drzew. Konsumenci ignorują roszczenia dotyczące ochrony środowiska wykorzystywane do promowania cyfrowych mediów, jak wynika z najnowszych badań zleconych przez Two Sides. Ankieta przeprowadzona przez firmę Toluna w czerwcu br. wykazała, że 85 proc. respondentów uważa, iż firmy podające negatywne informacje na temat odnawialności papieru dążą do obniżenia kosztów. Przeważająca większość, bo 88 proc. respondentów stwierdziło, że wytwarzanie takich produktów jak drewno do budowy i papier do druku ​​jest przyjazne dla środowiska tak długo, jak długo zasoby te są odpowiedzialnie zarządzane. Jeszcze większy odsetek (91 proc.) zgodził się ze stwierdzeniem, że odpowiedzialnie wyprodukowany, używany i poddawany recyklingowi druk i papier może być odnawialnym sposobem komunikacji. Two Sides nakłania firmy do unikania stosowania zielonej odmiany prania mózgów konsumentów przez stosowanie najlepszych praktyk marketingowych, które spełniają wytyczne ustalone przez amerykańską Federalną Komisję Handlu (FTC) i Kanadyjskie Biura ds. Konkurencji. Roszczenia odnośnie do ochrony środowiska nie mogą być niejasne i nieuzasadnione. Muszą być konkretne, weryfikowalne i oparte na wiarygodnych faktach. „Nasze dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że wiele firm jest tak skupionych na oszczędności pieniędzy, że ignorują one negatywny wpływ na środowisko i społeczeństwo zjawiska przejścia z papieru na e-media, a te skutki są dalekie od znikomych” - stwierdził Riebel. Two Sides jest niezależną, niedochodową organizacją utworzoną w celu promowania odpowiedzialnej produkcji, użytkowania i odnawialności druku i papieru. Jest aktywna na całym świecie, w tym w Ameryce Północnej, Europie, Australii, Południowej Afryce, Brazylii i Kolumbii. Jej członkowie reprezentują cały łańcuch wartości druku i papieru, w tym: właścicieli terenów leśnych, producentów masy celulozowej, papieru, farb drukarskich i chemikaliów oraz dziedziny: prepress, maszyn drukarskich, wykańczania, wydawnictw, druku, wytwórców kopert i pocztę. Na podstawie serwisu Tappi opracował TG

cript>