Ogólnopolski Konkurs Poligraficzny dla uczniów szkół średnich
3 lis 2016 13:48

Ogólnopolski Konkurs Poligraficzny dla uczniów szkół średnich będzie realizowany przez Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. Pierwsze 2 etapy odbędą się za pośrednictwem strony internetowej: https://konkurspoligrafia.wip.pw.edu.pl Po pomyślnym rozwiązaniu pierwszego etapu internetowego można przystąpić do rozwiązania drugiego etapu. Trzeci etap konkursu odbędzie się w Zakładzie Technologii Poligraficznych Politechniki Warszawskiej przy ul. Konwiktorskiej 2 w Warszawie. Laureaci i wyróżnieni finaliści, łącznie do 20 osób, uzyskają uprawnienia do przyjęcia na studia inżynierskie o specjalności Technologia Poligrafii na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej poza normalną procedurą konkursową. Uprawnienia te obowiązują w roku uzyskania świadectwa dojrzałości i będą realizowane od roku akademickiego 2017/2018. Harmonogram konkursu: 15 listopada 2016 r. o godz. 12:00 – rozpoczęcie pierwszego oraz drugiego etapu konkursu za pośrednictwem strony internetowej, 15 grudnia 2016 r. o godz. 24:00 – zakończenie dwóch internetowych etapów konkursowych, nie później niż w terminie do 15 stycznia 2017 r. – zaproszenie osób zakwalifikowanych do finału za pośrednictwem poczty elektronicznej, 15 marca 2017 r. o godz. 10.00 - etap finałowy w ZTP. Regulamin konkursu jest dostępny pod adresem strony internetowej konkursu. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 22 831 09 53; 22 234 33 66 lub e-mailowy sip@wip.pw.edu.pl z sekretariatem Zakładu Technologii Poligraficznych Instytutu Mechaniki i Poligrafii PW. Dane kontaktowe dostępne są również na stronie internetowej zakładu http://ip.hoff.pl/. Kierunek nauczania o współczesnej technologii poligraficznej w Politechnice Warszawskiej jest unikatowym kierunkiem w skali kraju. Nowoczesna poligrafia charakteryzuje się dużym udziałem technologii informatycznych oraz technik cyfrowych, a polski sektor poligraficzny odnotowuje największe obroty w Europie Środkowo-Wschodniej i jest pod tym względem na 8. miejscu w całej Unii Europejskiej. Laureaci i wyróżnieni finaliści konkursu będą mieli możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności w nowoczesnych laboratoriach Zakładu Technologii Poligraficznych Wydziału Inżynierii Produkcji, wyposażonych w specjalistyczny sprzęt oraz najnowocześniejsze oprogramowanie m.in. do grafiki komputerowej, zautomatyzowanego projektowania opakowań, cyfrowych systemów zarządzania produkcją poligraficzną czy zarządzania barwą. Więcej o kierunku Papiernictwo i Poligrafia: http://ip.hoff.pl/, http://studia.tv/videos/papiernictwo-i-poligrafia-na-wydziale-inzynierii-produkcji-politechniki-warszawskiej/, http://wip.pw.edu.pl/studia/charakterystyka-kierunkow-studiow/papiernictwo-i-poligrafia. Opracowano na podstawie informacji WIP PW

cript>