Amerykańskie stowarzyszenia konsumenckie żądają kontynuowania druku raportów finansowych
9 lis 2016 09:42

Amerykańskie stowarzyszenie na rzecz stosowania papieru (Consumers for Paper Options - CPO), które jest koalicją osób i organizacji działających na rzecz dostępu do usług i informacji w formie papierowej, wezwało komisję nadzorującą amerykańskie giełdy (Security and Exchange Commission - SEC) do odwołania dyrektywy pozwalającej funduszom powierniczym zaprzestania wysyłania pocztą akcjonariuszom rocznych raportów i innych ważnych informacji na temat inwestycji. SEC poinformowała ostatnio, że odłożyła ostateczną decyzję w tej sprawie, pomimo krytycznych publicznych komentarzy w mediach na temat jej wprowadzenia w życie. W ramach wprowadzanego nowego ustawodawstwa, modernizującego sposób publikowania rocznych raportów finansowych, fundusze inwestycyjne będą mogły zamieszczać te raporty na swoich portalach internetowych. Indywidualni inwestorzy będą musieli specjalnie zażądać przesyłania ich pocztą w formie drukowanej. Choć inwestorzy mają już możliwość dostępu do tych informacji w formie elektronicznej, to jednak większość zdecydowała się kontynuować odbieranie ich za pośrednictwem poczty. Ponad 900 indywidualnych inwestorów i wybieralnych przedstawicieli władz złożyło petycję w SEC w sprawie nowego ustawodawstwa i jego negatywnych skutków dla akcjonariuszy, którzy potrzebują dostępu do raportów drukowanych na papierze. „Znaczna część populacji nie ma stałego dostępu do internetu - powiedziała Sally Greenberg, dyrektor National Consumers League (NCL), partnera stowarzyszenia CPO. - Seniorzy, mniejszości etniczne, niepełnosprawni i osoby mieszkające na obszarach wiejskich nie zawsze mają dostęp do internetu i dlatego potrzebują informacji i materiałów drukowanych na papierze.” Greenberg dodała: „Rozumiemy chęć obniżenia kosztów i eliminacji odpadów. Jednak SEC przedkłada efektywność ponad prawa konsumentów i przejrzystość inwestowania.” Na podstawie serwisu Tappi opracował TG

cript>