Stora Enso liderem w walce z globalnym ociepleniem
9 lis 2016 10:46

Stora Enso została uznana przez CDP – organizację non-profit, zajmującą się kwestiami zrównoważonego rozwoju – za światowego lidera w walce z globalnym ociepleniem. Skandynawski koncern znalazł się na opublikowanej niedawno liście Climate A za rok 2016, uwzględniającej przedsiębiorstwa realizujące strategię ograniczania emisji gazów cieplarnianych. „Walka z globalnym ociepleniem wymaga długofalowych kroków. Z tego względu od ponad 10 lat systematycznie redukujemy zużycie energii w prowadzonej działalności. Coraz bardziej uniezależniamy się też od paliw kopalnych – mówi Noel Morrin, wiceprezes Stora Enso ds. polityki zrównoważonego rozwoju. – Obecnie ponad 75 proc. energii generowanej i zużywanej przez całą naszą grupę pochodzi ze źródeł neutralnych wobec emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Są to zarówno źródła wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Intencją naszej firmy jest redukcja zużycia paliw kopalnych w ciągu najbliższych 10 lat niemal do zera”. Stora Enso znalazła się w ekskluzywnym gronie 9 proc. firm uczestniczących w realizowanym przez CDP programie walki z ociepleniem, które znalazły się w rankingu 2016 Climate A List. Mówi Paul Simpson, prezes CDP: „Gratulujemy wszystkim 192 firmom, które znalazły się w tegorocznej edycji rankingu Climate A. To liderzy w walce o przyszłość, w której emisja gazów cieplarnianych zostanie zminimalizowana. Firmy to kluczowi gracze w działaniach na rzecz ich ograniczenia, także w kontekście całej światowej gospodarki. Liderzy tej grupy wyznaczają ścieżki dla kolejnych przedsiębiorstw, wskazując przy tym zakres możliwych do podjęcia działań i korzyści z tego wynikających”. Na prośbę 827 inwestorów, reprezentujących aktywa o wartości 100 bilionów euro, tysiące firm dostarczają do CDP aktualne informacje dotyczące podejmowanych działań zapobiegających zmianom klimatycznym. Opracowano na podstawie informacji firmy Stora Enso

cript>