Canon wysoko w niezależnym rankingu środowiskowym organizacji CDP
29 lis 2016 12:43

Canon został wyróżniony przez międzynarodową organizację non-profit CDP za inicjatywy na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Tym samym firma po raz pierwszy znalazła się na liście „Climate A”. Od 2003 r. CDP monitoruje globalne marki pod kątem prowadzonych przez nie działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Oceny wystawiane są na podstawie informacji przekazywanych przez firmy, które odpowiadają na pytania dotyczące potencjalnego ryzyka, ale także nowych możliwości w obszarach takich jak zmiana klimatu czy emisja gazów. W 2016 r. CDP oceniło łącznie 600 firm, z czego 500 podmiotów pochodziło z Japonii. Skala obejmuje oceny od A do F, gdzie A jest notą najwyższą. Canon jest jedną ze 193 firm na świecie, które znalazły się na liście A (A List). W zaprezentowanej w 2008 r. koncepcji „Action for Green” Canon wyznaczył kluczowe dla firmy cele środowiskowe, w tym m.in. ograniczenie emisji dwutlenku węgla w całym cyklu życia produktu o 3 proc. rocznie. Firma cały czas podejmuje nowe inicjatywy w różnych obszarach swojej działalności: ograniczenie zużycia energii w procesie produkcji i użytkowania gotowych produktów, optymalizacja procesów dystrybucji, remanufakturing, ponowne wykorzystanie elementów czy recykling materiałów eksploatacyjnych. W konsekwencji w 2015 r. emisja dwutlenku węgla w całym cyklu życia produktów Canon wynosiła ok. 30 proc. emisji z 2008 r. Wynik ten oznacza spadek o ok. 5 proc rocznie.Koncepcja Canon „Action for Green” pokazuje, w jaki sposób innowacje technologiczne i efektywniejsze korzystanie z urządzeń wpływają na życie i środowisko naturalne. Canon we współpracy ze swoimi partnerami biznesowymi i klientami nieustannie rozwija wizję ograniczonego oddziaływania na środowisko w ramach pełnego cyklu życia produktu: produkcja, wykorzystanie i przetwarzanie. Opracowano na podstawie informacji firmy Canon

error: Kopiowanie zabronione!
cript>