Wyniki finansowe Stora Enso za 2016 rok
8 lut 2017 10:09

Koncern Stora Enso poinformował o wynikach finansowych za 4. kwartał ub.r. i za cały rok 2016. Przychody ze sprzedaży Stora Enso w ostatnich trzech miesiącach 2016 r. wyniosły 2,438 mld euro, co oznacza spadek o 2 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. Jednak wyłączając przeżywający strukturalne spadki dział papierów graficznych, sprzedaż wzrosła o 4,5 proc. Zysk operacyjny wyniósł w 4. kwartale ub.r. 191 mln euro, co oznacza spadek rzędu 21,1 proc. To rezultat najniższych w historii cen celulozy, która stanowi główne źródło przychodów działu Biomaterials, wyższych niż planowano kosztów uruchomienia produkcji w Beihai oraz awarii elektrowni w zakładach Enocell. Marża zysku operacyjnego EBIT wyniosła w omawianym okresie 7,8 proc. (przy 9,7 proc. przed rokiem). Stora Enso odnotowała w nim natomiast solidne przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej. Wyniosły one 461 mln euro, co oznacza wzrost o ponad 10 proc. w porównaniu z ostatnim kwartałem 2015 r. Wartość przepływów gotówkowych po odliczeniu wydatków inwestycyjnych wyniosła 240 mln euro (przy 75 mln euro przed rokiem).
„Ostatni kwartał ub.r. to okres dalszego rozruchu zakładów w Beihai, które nie tylko zwiększają sprzedaż, ale też stale podnoszą jakość wytwarzanych tu wyrobów – informuje Karl-Henrik Sundström, CEO Stora Enso. – Zmianie uległy natomiast plany związane z budową celulozowni działającej w ramach naszej chińskiej fabryki. Uznaliśmy, że jesteśmy w stanie pozyskać odpowiednią ilość tego produktu (...) z rynku bądź też wykorzystując globalną sieć dostaw tego surowca, funkcjonującą w ramach Stora Enso”. W 4. kwartale w Beihai ruszyła produkcja
bielonej masy chemotermomechanicznej (BCTMP). Kierownictwo Stora Enso zakłada, że fabryka osiągnie rentowność w 1. kwartale 2018 roku.
Przychody ze sprzedaży Stora Enso wyniosły w całym 2016 roku 9,802 mld euro, co oznacza spadek o 2,4 proc. w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Wyłączając przeżywający strukturalne spadki dział papierów oraz wydzielone zakłady w Barcelonie, wzrosły one o 3,1 proc. Zysk operacyjny EBIT za 2016 rok wyniósł 884 mln euro, przy 915 mln euro przed rokiem.
CEO koncernu podkreśla, że rok 2016 był kolejnym okresem przyspieszenia działań zmierzających ku przekształceniu Stora Enso w firmę w pełni bazującą na surowcach odnawialnych. Zapowiada też kolejne kroki: „W styczniu br. poinformowaliśmy o przeznaczeniu ponad 9 mln euro na dalszą komercjalizację prac nad celulozą typu MFC, dedykowaną rynkowi opakowań kartonowych. Ten projekt inwestycyjny obejmuje nasze zakłady w Finlandii i Szwecji. (…) Wysoka wytrzymałość oraz fakt, że w 100 proc. bazuje ona na surowcach odnawialnych sprawiają, że może wkrótce z powodzeniem zastąpić w wielu zastosowaniach materiały oparte na surowcach kopalnych takie jak plastik”. Karl-Henrik Sundström informuje też o inwestycji rzędu 12 mln euro w budowę nowej linii produkującej granulat biokompozytowy w jednej ze szwedzkich fabryk Stora Enso.
Kierownictwo firmy zakłada, że w pierwszych 3 miesiącach br. przychody ze sprzedaży oraz zysk operacyjny EBIT utrzymają się na poziomie zbliżonym do tego z 4. kwartału 2016 r.
Stora Enso planuje też uruchomienie programu mającego zwiększyć zyskowność prowadzonych przez spółkę działań. Ma on docelowo obniżyć koszty funkcjonowania koncernu o 50 mln euro rocznie.

Opracowano na podstawie informacji firmy Stora Enso

error: Kopiowanie zabronione!
cript>