Pranie czyściw w zgodzie z ochroną środowiska
28 lut 2017 12:22

… et d’une installation de dépollution des fumées.

Strategiczne zarządzanie ochroną środowiska jest realizowane w firmie MEWA m.in. poprzez wykorzystanie i ciągłe udoskonalanie urządzeń i instalacji technologicznych oraz redukujących obciążenie środowiska naturalnego. Takie technologie jak: termiczne przetwarzanie i wykorzystywanie odpadów, odzyskiwanie ciepła, oczyszczanie powstających ścieków oraz innowacyjne rozwiązania w zakresie oszczędzania zasobów naturalnych umożliwiają zrównoważone i ekonomiczne funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Wyroby tekstylne firmy MEWA, takie jak np. czyściwa bawełniane, wynajmowane są klientom w ramach tzw. pełnego serwisu: są one dostarczane klientom, zabrudzone czyściwa są potem od nich odbierane i prane, a następnie czyste ponownie udostępniane są użytkownikom. Oznacza to, iż co roku w zakładach firmy MEWA pranych jest ok. 960 mln sztuk czyściw. Aby przy tak ogromnej ilości czyściw sprostać wyzwaniom, jakie niesie ze sobą ochrona środowiska, MEWA już od wielu lat stosuje w swoich pralniach odpowiednie urządzenia pozwalające zredukować obciążenie środowiska naturalnego.

Przykładem tego jest opracowana przez firmę MEWA tzw. technika kaskadowa, pozwalająca uzdatniać wodę do płukania i do prania. W ramach tej technologii woda, nadająca się jeszcze do ponownego wykorzystania w fazie płukania, jest filtrowana, uzdatniana i wykorzystywana w kolejnych fazach prania. W trakcie prania stosowane są możliwie najmniejsze dawki środków piorących. Zużycie wody, w porównaniu z normalną eksploatacją, może być w takim przypadku nawet o 50 proc. mniejsze. Zminimalizowane ilości powstających ścieków odciążają tym samym lokalne oczyszczalnie i nie stanowią zagrożenia dla cieków wodnych.

W rezultacie wstępnej fizycznej i chemicznej obróbki szkodliwe substancje mogą być w znacznym stopniu oddzielone od wody. Reszta zanieczyszczeń ulega rozkładowi przez bakterie w ramach biologicznej fazy oczyszczania. Tym samym oczyszczona woda osiąga w zakładach MEWA stopień czystości wynoszący 99,8 proc.

Ochrona zasobów naturalnych stanowi integralną część systemu zarządzania ochroną środowiska w firmie MEWA. Wielostopniowe odzyskiwanie ciepła z instalacji piorących i suszących w oparciu o wymienniki ciepła pozwala zredukować zużycie energii niezbędnej do podgrzewania wody i pomieszczeń zakładu.

W tkalni firmy MEWA w Immenhausen produkowanych jest łącznie ponad 100 mln sztuk czyściw rocznie. Powstające przy tym kłaczki bawełny są zasysane i zbierane automatycznie przy użyciu nowoczesnych urządzeń. Nie są one jednak utylizowane, lecz przetwarzane na materiał izolacyjny, wykorzystywany potem np. w przemyśle motoryzacyjnym do wytłumiania wnętrz samochodów. Rocznie jest przetwarzanych i wykorzystywanych w ten sposób ok. 72 ton bawełnianych odpadów.

Opracowano na podstawie informacji firmy MEWA

 

 

 error: Kopiowanie zabronione!
cript>