Literackie Nagrody „Pawiego Pióra” dla uczniów
4 kwi 2017 10:24

27 marca br. w Zespole Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie odbyło się wręczenie Literackich Nagród „Pawiego Pióra”. Wwwwarto zauważyć, iż wzorem dla konkursu jest corocznie przyznawana Nagroda Literacka „Nike”, a tegoroczna edycja była już jego XV wydaniem.

Konkurs „Pawiego Pióra” ma ogólnopolski charakter i jest adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, natomiast przesyłane prace stanowią prezentację i ocenę utworu literackiego opublikowanego przez współczesnego autora polskiego.

Główne cele konkursu to:

zachęcanie młodzieży do poznawania współczesnej literatury polskiej;

kształtowanie aktywnych i krytycznych odbiorców sztuki;

nawiązanie do współpracy z innymi szkołami w Polsce;

inspirowanie do szukania oryginalnej formy recenzji;

zachęcanie do wyrażania własnego zdania, oceny, sądów;

dbałość o piękno i poprawność języka ojczystego;

promowanie szkoły.

Laureatami tegorocznej edycji konkursu byli uczniowie – autorzy najlepszych i najciekawszych prezentacji. Wśród nagrodzonych nazwisk można było zauważyć laureatów zeszłorocznych edycji, natomiast gościem specjalnym wydarzenia był krakowski poeta Jakub Kornhauser. Patronat nad wydarzeniem objęły: Kuratorium Oświaty w Krakowie, Związek Nauczycielstwa Polskiego – oddział Nowa Huta oraz Fundacja Akademia Książki”. Głównymi sponsorami natomiast byli: Zakład Graficzny Colonel SA, Igepa Polska Sp. z o.o., Heidelberg Polska Sp. z o.o. oraz Drukarnia Wydawnicza im. W.L. Anczyca SA.

Wyróżnieni uczniowie odebrali nagrody z rąk minister edukacji Anny Zalewskiej.

Opracowano na podstawie informacji Fundacji „Akademia Książki”

error: Kopiowanie zabronione!
cript>