15. Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy
28 kwi 2017 15:22

Według szacunków Światowej Organizacji Pracy (ILO) codziennie na skutek wypadków lub chorób spowodowanych wykonywaną pracą umiera 6000 osób. By zwrócić uwagę na tę kwestię, organizacja ta ogłosiła swego czasu Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. 28 kwietnia 2017 dzień ten obchodzony jest już po raz piętnasty.

Zagrożenia na stanowisku pracy mogą być różnego rodzaju: poparzenia kwasami, wysoka temperatura, płomienie i iskry, porażenie prądem czy obciążenia mechaniczne. Także stres psychiczny – spowodowany presją czasu lub obawą przed utratą pracy – w coraz większym stopniu staje się czynnikiem ryzyka. W Polsce istnieją w tym zakresie regulacje na różnych szczeblach, począwszy od Konstytucji i Kodeksu pracy, poprzez wytyczne branżowe, po regulaminy i przepisy zakładowe, których celem jest zapewnienie i poprawa ochrony zdrowia wszystkich zatrudnionych.

Odzież ochronna jest środkiem zapobiegawczym. Może ona chronić zdrowie pracownika, ale może mu także uratować życie. Ponieważ zagadnienia związane z odzieżą ochronną są bardzo kompleksowe i wymagają wielu nakładów, zalecane jest korzystanie z porad udzielanych przez konsultantów, takich jak np. specjaliści ds. bhp czy zapobiegania wypadkom przy pracy, działający w organizacjach branżowych. Przy doborze odpowiedniej odzieży ochronnej pomogą także usługodawcy oferujący tekstylia dla przemysłu. „Oferujemy doradztwo i testowanie odzieży ochronnej - mówi Piotr Borowczyk, przedstawiciel firmy MEWA w Polsce. - Oferując kompleksową usługę, polegająca na praniu, utrzymaniu w dobrym stanie i naprawie czy też uzupełnianiu wyposażenia odzieży ochronnej, wspieramy naszych klientów i użytkowników w zakresie przestrzegania norm europejskich. To pozwala chronić pracowników i zarazem stanowi odciążenie dla pracodawcy.“

Opracowano na podstawie informacji firmy MEWA

 

 

 

 

error: Kopiowanie zabronione!
cript>