Kolejny Gallus RCS 330 w drukarni Grafpol B.M. Meszkes
12 maj 2017 13:21

W ostatnich tygodniach w drukarni Grafpol B.M. Meszkes w Bydgoszczy rozpoczęła pracę kolejna, piąta już maszyna wąskowstęgowa Gallus RCS 330.  Tym samym drukarnia Grafpol stała się posiadaczem największego parku maszyn RCS 330 w Polsce. Właściciel drukarni, Bogusław Marek Meszkes jest przekonany, że ten model maszyny Gallus oferuje dokładnie takie możliwości produkcyjne, jakie są niezbędne przy pracach realizowanych w Grafpolu, stąd decyzja o kolejnym RCS-ie. „Dzięki maszynom Gallus możemy zaoferować szwajcarską jakość z Bydgoszczy” – komentuje z uśmiechem Bogusław M. Meszkes.

Drukarnia Grafpol specjalizuje się w produkcji wymagających, skomplikowanych, złożonych etykiet z wykorzystaniem zespołów fleksograficznych i sitodrukowych na maszynach Gallus.

Każdy Gallus RCS 330 w Grafpolu posiada 10 platform drukujących z możliwością szybkiego przezbrojenia przez drukarza bez konieczności rozcinania wstęgi w zależności od wymogów dotyczących kolejności druku fleksograficznego i sitodrukowego czy hot-stampingu. Niezależne serwomotory przekazują bezpośrednio napęd bez kół zębatych dla cylindrów formowych, wałka rastrowego i wałka chłodzonego oraz cylindrów dociskowych. Dodatkowo maszyna pozwala na tzw. flying imprinting, tzn. wdrukowywanie zmian w pracy lub wydrukowanie nowego wzoru całkowicie nowej pracy podczas biegu maszyny bez jej zatrzymywania. Podczas pracy maszyny, na zespołach drukujących nieużywanych w danym momencie możliwe jest przygotowywanie ich do zamian pracy, a następnie wdrukowywanie jednego lub kilku zmian obrazu, tekstu bez zatrzymania druku. Ta unikalna funkcja umożliwia wyeliminowanie czasu przezbrajania oraz maksymalne zminimalizowane odpadów podczas narządu.

Maszyny RCS zainstalowane w drukarni Grafpol mają bardzo bogate wyposażenie pozwalające na automatyzacje wielu operacji i gwarantujące wykonanie najtrudniejszych prac. „Nasza drukarnia stawia na najwyższą jakość i stąd wysokie wymagania, jakie mamy w stosunku do dostawców. Nasi klienci świadomi są tego, co prezentują sobą maszyny Gallus typu RCS i zwracają uwagę szczególnie na uzyskiwaną jakość” – dodaje Paulina Łukowicz, córka B.M. Meszkesa, wiceprezes drukarni i sukcesorka.

Dodatkowo maszyna RCS 330 posiada system automatycznego pasowania wzdłużnego i poprzecznego, zespół sztancujący z bezpośrednim napędem serwomotorem i szybką wymianą cylindra magnetycznego wraz z systemem precyzyjnego ustawiania cięcia, zespół do laminacji i cold-stampingu (złocenie na zimno) oraz system do produkcji etykiet wielowarstwowych z delam-relam i zadrukiem po stronie klejowej, jak również oprzyrządowanie do drukowania z efektem Metallic Doming.

Maszyna oferuje możliwość zastosowania odwrotnego kierunku obrotu cylindra formowego na zespołach drukujących, co pozwala osiągnąć wysoki połysku lakieru i zapobiega powstawaniu pęcherzyków powietrza w procesie laminacji.

Ponadto, aby zapewnić jak najwyższą jakość produkowanych etykiet oraz bezpieczeństwo produkcji, RCS 330 wyposażony jest dodatkowo w system pełnej inspekcji wizyjnej z kamerą wraz z modułem współpracy z przewijarką.

Bogusław Meszkes zdecydował się na maszynę w identycznej konfiguracji jak ostatnia, która została zakupiona w 2015 r. Grafpol zrealizował tym samym projekt pełnego backupu i rozszerzenia wolumenu produkcji etykiet o wysokim stopniu przetworzenia, na co niewątpliwie pozwalają maszyny Gallus typu RCS 330.

Opracowano na podstawie informacji firmy Heidelberg Polska