Konferencja ECO³ firmy Agfa Graphics
10 lis 2017 13:03

Kilkadziesiąt osób, w tym właściciele oraz przedstawiciele kadry zarządzającej polskich drukarń i przygotowalni offsetowych, wzięło udział w konferencji ECO³ zorganizowanej 17 października br. w warszawskim hotelu Airport Okęcie przez Agfa Graphics.
Przybyłych gości powitał Michał Śliz – dyrektor zarządzający polskim oddziałem Agfa Graphics. Przedstawił czynniki, jakie zdecydowały o wprowadzeniu przez firmę programu ECO³. „Biorąc pod uwagę wyniki finansowe drukarń, nasza branża ma się całkiem dobrze. Jednak wyzwań stojących przed ich właścicielami jest wiele (...). Również nasza firma – ponieważ jest producentem materiałów eksploatacyjnych – musi brać pod uwagę zmieniające się warunki rynkowe, choćby dynamiczny wzrost cen surowców, który siłą rzeczy przekłada się na niezbędne korekty cenowe w obszarze wybranej części asortymentu. Program partnerski ECO³ ma pomóc naszym klientom w skutecznym dostosowaniu się do coraz bardziej wymagającego otoczenia rynkowego. Stąd w jego ramach proponujemy nieodpłatny dostęp do zaawansowanych rozwiązań software’owych wspierających produkcję i działalność przedsiębiorstw poligraficznych, m.in. dzięki kontroli procesów, a w konsekwencji – optymalizację kosztów”.
Założenia ECO³ przedstawił Stefan Piotrowski, odpowiedzialny w polskim oddziale Agfa Graphics za klientów międzynarodowych i gazetowych. „Istnieją trzy bazowe przesłanki do jego wprowadzenia – mówił. – Po pierwsze, utrzymanie przez naszą firmę kompleksowej oferty dla prepressu, do czego konieczne jest odwrócenie trendu spadkowego cen płyt. Po drugie – kontynuacja prac badawczo-rozwojowych w zakresie płyt i oprogramowania; (...). Wreszcie – przeciwdziałanie wzrostowi kosztów spowodowanych spadkiem wolumenu sprzedaży, a także – wzrostowi cen surowców niezbędnych do produkcji płyt”.
Jak podkreślał Stefan Piotrowski, program ECO³ ma przede wszystkim umożliwić drukarniom offsetowym redukcję kosztów prowadzonej działalności. „Bazuje on na trzech założeniach: ekonomii, ekologii i „ekstra” wygodzie w użytkowaniu naszych rozwiązań. Ekonomia w naszym rozumieniu to niższe koszty operacyjne, wyższe wydajność i automatyzacja, redukcja zużycia farby i generowanych odpadów, krótszy czas narządu i szybszy start maszyny, wydajne suszenie oraz – co istotne – realizowanie wyższych nakładów. Aspekty ekologiczne programu to m.in.: wyeliminowanie bądź znaczące ograniczenie zużywanej chemii, minimalizacja odpadów, wyeliminowanie wody z procesu prepress, redukcja energii, recykling oraz obniżenie zużycia papieru i farby. Przez „ekstra” wygodę rozumiemy natomiast: rzadszą konserwację sprzętu, utrzymanie stabilności procesów i eliminację zmian w nich zachodzących, wyższą automatyzację oraz ograniczenie czynności związanych z chemią i zmniejszenie jej stanów magazynowych”.
Program ECO³ w kontekście produkcji akcydensowej bazuje na trzech filarach: płytach Energy Elite Eco (i proekologicznej wywoływarce Arkana), oprogramowaniu InkSave oraz rozwiązaniu Press Tune. Stefan Piotrowski zaprezentował wyliczenia dotyczące kosztów użytkowania Energy Elite Eco w porównaniu ze stosowanymi obecnie przez wielu klientów firmy płytami Energy Elite Pro, wskazując na oszczędności, jakie można osiągnąć dzięki wdrożeniu tych pierwszych. Następnie omówił praktyczne aspekty korzystania ze specjalistycznego oprogramowania, oferowanego w ramach programu ECO³. Scharakteryzował też działanie oprogramowania InkSave i pakietu Press Tune.
O zaletach związanych z użytkowaniem wywoływarki Arkana i dedykowanych jej płyt Energy Elite Eco opowiedział Mirosław Opolski – specjalista ds. płyt offsetowych w polskim oddziale Agfa Graphics.
Kolejnym prelegentem był Krzysztof Sadziński – presales manager w polskim oddziale Agfa Graphics, który zaprezentował gościom konferencji oprogramowanie InkSave.
Kwestii utrzymania kryteriów jakościowych i standaryzacji druku poświęcona była kolejna prezentacja – Macieja Baura, product managera w polskim oddziale Agfa Graphics.
Agfa Graphics oferuje kolejne rozwiązania działające w „chmurze”. Krzysztof Sadziński przedstawił dwa z nich – Apogee in the Cloud i WebApproval.
Na koniec Przemysław Arabski kierujący działem druku cyfrowego Agfa Graphics w naszym kraju zademonstrował różnorodność i wszechstronność zastosowań rozwiązań belgijskiego producenta w zakresie druku inkjetowego.
Więcej – w listopadowej „Poligrafice”.

Opracowano na podstawie informacji firmy Agfa Graphics