Zwolnienia grupowe w segmencie Druk spółki Agora
2 lut 2018 10:02

Zarząd Agory SA poinformował o rozpoczęciu konsultacji ze związkiem zawodowym w sprawie zwolnień grupowych w segmencie Druk.

Spółka zamierza zwolnić 53 pracowników zatrudnionych w segmencie Druk (16,3 proc. wszystkich zatrudnionych w tym segmencie - w tym 1,9 proc. zatrudnionych w Agora SA i 17,1 proc. zatrudnionych w spółce Agora Poligrafia Sp. z o.o., na dzień 1 lutego 2018 roku). Zwolnienia mają być przeprowadzone w okresie od 21 lutego do 23 marca br.

Przyczyną zwolnień, jak podano w komunikacie, „jest postępujący spadek przychodów ze sprzedaży usług poligraficznych w technologii coldset, w której specjalizują się drukarnie Grupy Agora. Trend ten wynika w dużej mierze z kondycji rynku prasowego w Polsce, którego uczestnicy są głównymi nabywcami usług realizowanych w tej technologii. (…) Biorąc pod uwagę obecną kondycję rynku prasowego, negatywne prognozy dotyczące perspektyw jego dalszego rozwoju oraz postępującą cyfryzację mediów, nie jest możliwe zahamowanie trendu spadkowego w działalności poligraficznej w technologii coldset.”

Ostatnio Agora przeprowadzała zwolnienia grupowe na przełomie lat 2016 i 2017; objęły one głównie „Gazetę Wyborczą”. Spółka sprzedała też nieruchomości w Gdańsku, Łodzi i Warszawie

W pierwszych trzech kwartałach ub.r. grupa Agory odnotowała 835,1 mln zł wpływów i 7 mln zł straty netto.

Opracowano na podstawie press.pl