Norske Skog ma nowego właściciela
8 maj 2018 11:22

Norweska grupa papiernicza, obciążona znacznym zadłużeniem, została wystawiona na sprzedaż w grudniu ub.r. Po rozpatrzeniu ofert ponad 100 potencjalnych zainteresowanych nowym właścicielem 7 zakładów Norske Skog został angielski fundusz inwestycyjny Oceanwood. Kwota transakcji wyniosła 235 mln euro.

Fundusz inwestycyjny Oceanwood Capital Management był największym wierzycielem Norske Skog AS i zdecydował się dochodzić na drodze sądowej swoich należności, co spowodowało wystawienie firmy na sprzedaż i następnie przejęcie jej przez fundusz.

„Nasza pierwsza inwestycja w Norske Skog miała miejsce w 2015 roku i od tej pory wspieraliśmy grupę, pracując razem w sposób konstruktywny – stwierdził John Chiang, doradca inwestycyjny w Oceanwood. - W listopadzie 2017, kiedy perspektywa rozwiązania za obopólną zgodą trudności finansowych holdingu Norske Skogindustrier oddalała się, zdecydowaliśmy się działać, by chronić działalność operacyjną grupy.”

W roku obrachunkowym 2017/2018 (kończącym się 31 marca 2018) obroty grupy Norske Skog wyniosły 11,8 mld koron norweskich (NOK), tj. 1,2 mld euro, a EBITDA 786 mln NOK (82 mln euro). Obecnie – wyłączając część długu pokrytą przez wartość transakcji – dług netto Norske Skog Group wynosi 1,4 mld NOK, czyli 145 mln euro.

Grupa posiada 7 papierni: w Norwegii, Austrii, we Francji, w Nowej Zelandii i Australii o łącznej zdolności produkcyjnej 2,7 mln ton papierów publikacyjnych (1,8 mln ton papieru gazetowego i 0,9 mln ton papieru magazynowego satynowanego i powlekanego).

Akwizycja musi zostać zaakceptowana przez odpowiednie władze; jej sfinalizowanie jest przewidywane w ciągu 4-6 miesięcy.

Na podstawie graphiline.com opracowała IZ