Wyniki ankiety dla zwiedzających RemaDays Warsaw 2018
10 maj 2018 10:40

 

Każda edycja targów wiąże się z podsumowaniem i wyciąganiem wniosków do przygotowań następnej edycji. Tak było i tym razem. Organizator RemaDays bardzo serdecznie dziękuje za wypełnienie ankiety; była ona wysłana do wszystkich zwiedzających, którzy podzielili się swoimi spostrzeżeniami i cennymi uwagami.

Dla 80 proc. respondentów głównym celem przyjazdu na targi RemaDays Warsaw 2018 była chęć zapoznania się z nowościami branży reklamowej. Ponad połowa kierowała się chęcią nawiązania kontaktów handlowych. Dla 30 proc. gości najistotniejsza okazała się wizyta na stoisku konkretnego wystawcy.
Najważniejszymi źródłami informacji o Targach Reklamy i Poligrafii RemaDays Warsaw okazały się zaproszenia od organizatora i wystawców, a także informacje zawarte w prasie branżowej oraz na oficjalnej stronie warszawskiej imprezy www.remadays.com.
Największym zainteresowaniem cieszyły się stoiska wystawców w drugim dniu RemaDays Warsaw 2018. Blisko połowa zwiedzających (44 proc.) zdecydowała się, że pojawi się w centrum Warsaw EXPO właśnie w czwartek, 8 lutego.
Liczba wystawców i ich niezwykle ciekawe propozycje sprawiły, że do kompleksowego zapoznania się z ofertą nie wystarczył zwiedzającym jeden dzień. Co piąty ankietowany spędził w Warszawie przynajmniej dwa targowe dni. Natomiast 5 proc. badanych przebywało w stolicy od początku do końca imprezy.
Według przeprowadzonej ankiety 80 proc. gości opuszczało Warszawę w doskonałych nastojach, bo udało im się zrealizować wszystkie postawione cele. Taka sama liczba respondentów pozytywnie oceniła całą imprezę. Chwalono ofertę wystawców, przekaz reklamowy i dobrą organizację centrum targowego.
Za największą zaletę RemaDays 2018 respondenci uznali ofertę ponad 800 wystawców. Taką opinię wyraziło 74 proc. pytanych. Lokalizacja oraz 10 sektorów targowych to również ważne elementy RemaDays według uznania respondentów.
Podczas targów zwiedzający mieli do dyspozycji specjalne mapki targowe. Z tej opcji skorzystało blisko 70 proc. respondentów.
Bogata i innowacyjna oferta wystawców, a także wzrost komfortu pracy sprawiły, że 73 proc. ankietowanych wyraziło chęć wzięcia udziału w przyszłorocznej edycji warszawskich targów.
Większość, bo 56 proc. badanych stanowili mężczyźni, a także osoby do 40. roku życia (55 proc.).
Podobnie jak w przypadku przedstawicieli polskich firm, goście z zagranicy za najważniejszy powód pojawienia się w stolicy Polski uznali chęć zapoznania się z nowościami z branży (60 proc.). Nieco więcej respondentów niż w przypadku rodzimych przedsiębiorstw wyraziło chęć nawiązania bezpośrednich kontaktów handlowych – 60 proc.
W centrum wystawienniczym Warsaw EXPO pojawili się przedstawiciele 52 krajów. Ponad połowa ogólnej liczby badanych przebywała na RemaDays Warsaw 2018 przynajmniej 2 dni. 13 proc. badanych gościło w Warszawie przez 3 dni.
Ze względu na realizacje celów wizytę w Polsce za niezwykle udaną uznało 80 proc. respondentów z zagranicy.
Duża liczba wystawców była największym magnesem przyciągającym na targi specjalistów spoza Polski. Taką opinię wyraziło 73 proc. badanych.
Goście z zagranicy przybyli do Warszawy różnymi środkami lokomocji. Na miejscu chętnie korzystali z udogodnień przygotowanych przez organizatora. 20 proc. z nich dowiozły do hal targowych bezpłatne autobusy.
Większość badanych stanowili mężczyźni (55 proc.) oraz osoby powyżej 40. roku życia (53 proc.).

Zobacz statystyki

Zobacz film

Opracowano na podstawie informacji organizatora