Xerox rozwiązuje umowę z Fujifilm
14 maj 2018 12:56

13 maja br. Xerox ogłosił, że wycofuje się z wcześniej ogłoszonego zamiaru połączenia się z firmą Fuji Xerox; decyzja wynika m.in. z niezdolności dostarczenia przez Fujifilm do dnia 15 kwietnia 2018 r. potwierdzonego audytem sprawozdania finansowego Fuji Xerox, a także z istotnych odstępstw między niezaudytowanym sprawozdaniem dostarczonym wcześniej przez Fujifilm a zapisami w sprawozdaniu dostarczonym już po 15 kwietnia.

W konsekwencji Xerox podpisał nową ugodę z Carlem Icahnem oraz Darwinem Deasonem. Obaj inwestorzy krytykowali pomysł włączenia firmy Xerox w całości do spółki Fuji Xerox i apelowali do pozostałych udziałowców, by głosowali przeciw temu rozwiązaniu (sami są w posiadaniu łącznie ok. 15 proc. akcji Xerox). Ugoda kończy rywalizację inwestorów mniejszościowych o uzyskanie kontroli nad zarządem, ale nie ma wpływu na wycofanie przez Deasona i innych akcjonariuszy firmy pozwu przeciw Fujifilm.

Rezultatem odstąpienia od transakcji będzie odejście z firmy Xerox prezesa Jeffa Jacobsona oraz kilku członków rady nadzorczej. Szefem nowej rady nadzorczej zostanie Keith Cozza, prezes Icahn Enterprises.

Po 16 maja koncern Xerox ogłosił, że Rada Dyrektorów firmy mianowała na stanowisko dyrektora generalnego – a także zastępcę szefa Rady - Johna Visentina (fot.). To samo gremium ustaliło również, że tegoroczne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się 31 lipca 2018 r.

Na podstawie informacji firmy Xerox opracował TK