Wybrano zarząd Sekcji Poligrafów SIMP
15 maj 2018 15:44

15 maja br. w warszawskiej siedzibie NOT odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji Poligrafów SIMP, podczas którego wybrano członków zarządu Sekcji na kolejną kadencję.

Prezesem zarządu ponownie został Tadeusz Chęsy, a w skład zarządu weszli: Zbigniew Chwedczuk (Warszawa), Henryk Czech (Kalisz), Franciszek Gapiński (Poznań), Janusz Kopacz (Warszawa), Jerzy Okupnik (Wrocław), Andrzej Palacz (Warszawa), Andrzej Szaefer (Bydgoszcz), Ryszard Trojanowski (Lublin), Bogdan Wyrzykowski (Warszawa), Adam Zindulski (Wrocław). Członkami Komisji Rewizyjnej zostali: Radosław Barawąs, Andrzej Jabłoński i Jerzy Kopacz.

Tadeusz Chęsy został także wybrany jako delegat na Walne Zgromadzenie SIMP, a Andrzej Szaefer – jego zastępcą. IZ