Omijaj kłopoty
5 cze 2018 13:07

Niektórzy twierdzą, że współczesny rynek artykułów reklamowych to prawdziwa dżungla, a wzajemne zaufanie to tylko frazes. Firma GJC International od lat stara się o to, by zmienić ten niekorzystny wizerunek.

Jego poprawie służy niewątpliwie program INDUSTRY DOES NOT RECOMMEND. Jego podstawowym zadaniem jest informowanie uczestników „gadżetowego” rynku o niesolidnych partnerach. Daje więc on możliwość weryfikacji potencjalnego kontrahenta, a tym samym uniknięcia kłopotów. Twórcami wykazu firm niepolecanych są partnerzy programu Solidni w Biznesie. Warto zaznaczyć, że celem nie jest ściąganie należności, a wręcz przeciwnie, polubowne załatwienie kwestii spornych. Dzięki takiemu podejściu w 8-letniej historii NOT RECOMMEND udało się odzyskać należności na kwotę ponad trzech milionów złotych. Twórcy wykazu zapraszają do współpracy.

Opracowano na podstawie informacji firmy GJC International