Agfa ECO3 w produkcji wydawniczej i gazetowej
6 cze 2018 13:41

Kilka miesięcy temu Agfa uruchomiła program partnerski ECO3. Jego zasięg obejmuje m.in. rynek produkcji prasowej. Za promocję ECO3 wśród przedsiębiorstw z tego segmentu odpowiada Rainer Kirschke – marketing manager w dziale systemów gazetowych Agfa, który ostatnio odwiedził Polskę, co było m.in. okazją do spotkania z klientami i partnerami biznesowymi.

Przygotowując ofertę dedykowaną drukarniom prasowym, Agfa przeprowadziła gruntowną analizę obecnej sytuacji rynku gazetowego i jego perspektyw. „Obserwując trendy, uznaliśmy że – aby umożliwić drukarniom prasowym udoskonalenie procesów i dalsze oszczędności – konieczne jest usprawnienie działań w obszarze prepressu oraz możliwie największe zintegrowanie go z konsolą maszyny drukującej”– mówi Rainer Kirschke.

Założenia programu ECO3 w odniesieniu do rynku wydawniczego bazują na trzech wytycznych: osiągnięciu przez drukarnię lepszych wskaźników ekonomicznych i prowadzeniu bardziej zyskownej działalności; wdrażaniu procesów zgodnych z polityką zrównoważonego rozwoju oraz zapewnieniu klientom możliwie najwyższej wygody przy eksploatacji rozwiązań Agfa.

W programie ECO3 skierowanym do drukarń prasowych Agfa uwzględniła liczne rozwiązania software’owe, sprzętowe i materiałowe wchodzące w skład jej portfolio.

Pakiet narzędzi software’owych wchodzący w skład ECO3 jest bogaty i zróżnicowany. Jednym z nich jest Press Register – moduł zwiększający jakość reprodukcji w różnych warunkach drukowania i zapewniający wyższą stabilność procesów. OptiInk umożliwia redukcję zużycia farby i poprawę jakości druku, wpływając również na jego stabilność oraz obniżając ilość odpadów. O optymalizację zdjęć dba Intellitune. Moduł wstępnej weryfikacji plików (Preflighting) to – jak zapewnia Agfa – gwarancja wysokiego poziomu przetwarzanych danych. Raster Sublima z kolei umożliwia drukowanie gazet z wyższą jakością oraz wydajnością.

W skład „gazetowego” pakietu software’owego ECO3 wchodzi też Arkitex Production – oprogramowanie workflow dedykowane produkcji prasowej. Jego wdrożenie umożliwia zaangażowanie mniejszej liczby osób odpowiedzialnych za produkcję, szybszą zmianę zleceń i wyższą wydajność.

Pakiet Software in the Cloud to „wirtualne centrum druku”. Zdaniem firmy Agfa korzyści z jego wdrożenia są następujące: lepsza kontrola i wygodniejszy wgląd w realizowane zlecenia; dostępność do najnowszych wersji oprogramowania; skalowalność pasma przy szczytach produkcyjnych; jednolitość i standaryzacja działań; korzystanie z platformy sieciowej bazującej na kompetencjach i wiedzy oraz usprawnienie procesów biznesowych.

Program ECO3 uwzględnia też obszar materiałów eksploatacyjnych. Tu najważniejszym elementem są bezchemiczne płyty fotopolimerowe. ISO Quality Assist to program zapewniający zgodność realizowanej produkcji ze standardem ISO. W ciąg działań proekologicznych, stanowiących kluczową część ECO3, wpisuje się koncepcja NOA (Net of Aluminium), zakładająca ponowne wykorzystanie aluminium ze zużytych form drukowych. Z kolei stworzone przez firmę Agfa chemikalia do druku mają zapewniać szybsze narządzanie maszyny i wyższą stabilność procesu drukowania.

W zakresie sprzętu CtP kluczowym elementem ECO3 w kontekście druku gazetowego jest produkcja form drukowych z wykorzystaniem urządzenia czyszcząco-gumującego Attiro oraz dedykowanego mu bezchemicznego roztworu.

„Jak zatem widać, oferta ECO3 jest niezwykle szeroka i wszechstronna, a przy tym zbudowana tak, by można było z niej „wyjmować” odpowiednie dla danej drukarni elementy. Wielu naszych klientów już korzysta z rozwiązań wchodzących w jej skład, kolejni natomiast sukcesywnie się do nich przekonują. Cieszymy się, że program ECO3 spotkał się z pozytywnym przyjęciem firm związanych z drukiem gazetowym” – podsumowuje Rainer Kirschke.

Stefan Piotrowski – international account manager w polskim oddziale Agfa, odpowiedzialny za rynek gazetowy dodaje: „(...) Rosnąca konkurencja, presja cenowa, spadające nakłady – wszystko to wymusza na przedsiębiorstwach działających w segmencie wydawniczym podejmowanie stosownych kroków. Program ECO3 ma ułatwić wybór rozwiązań najlepszych z punktu widzenia danej drukarni. Polscy drukarze są świadomi wyzwań i zagrożeń w szeroko rozumianym świecie medialnym – jako dostawca rozwiązań skierowanych na ten rynek chcemy im pomóc, m.in. poprzez program ECO3”.

Opracowano na podstawie materiałów firmy Agfa