Nowy prezes Izby Wydawców Prasy
14 cze 2018 10:15

13 czerwca br. odbyło się XXVI Walne Zgromadzenie Członków Izby Wydawców Prasy (której członkiem jest także „Poligrafika”). Zgromadzenie udzieliło absolutorium zarządowi i Komisji Rewizyjnej oraz wybrało władze Izby na kolejną kadencję.

Po 15 latach pracy na stanowisku prezesa zarządu Izby Wydawców Prasy dr Wiesław Podkański z powodów zdrowotnych podjął decyzję o niekandydowaniu do władz Izby.

Po dyskusji podczas Walnego Zgromadzenia Członków IWP ustalono, iż wobec (r)ewolucji technologicznej i wynikających z niej zmian legislacyjnych, wobec szczególnego znaczenia, jakie dla branży prasowej nabiera ochrona praw autorskich dziennikarzy i wydawców – prezesem Izby powinien zostać cieszący się autorytetem redaktor naczelny. Walne Zgromadzenie IWP wybrało na to stanowisko Bogusława Chrabotę – redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”. Członkami zarządu zostali wybrani: Jerzy Baczyński, Zbigniew Benbenek, Marcin Biegluk, Arkadiusz Gruchot, Maciej Hoffman, Bartosz Hojka, Tomasz Jażdżyński, Dominik Księski, Alicja Modzelewska, Justyna Namięta, Tomasz Namysł, Dorota Stanek, Jacek Ślusarczyk i Ewa Świstuniuk.

Wiceprezesami Izby wybrano Dorotę Stanek, Jerzego Baczyńskiego i Zbigniewa Benbenka.

W związku z rezygnacją Macieja Hoffmana z funkcji dyrektora generalnego IWP zarząd Izby powołał na to stanowisko Marka Frąckowiaka.

Opracowano na podstawie informacji IWP