Sun Chemical wspiera eventy Polskiej Izby Fleksografów
25 cze 2018 09:50

Polski oddział Sun Chemical po raz kolejny już wsparł dwa wydarzenia zorganizowane ostatnio w Toruniu przez Polską Izbę Fleksografów (której jest członkiem od początku jej powstania): seminarium Opakowania Tekturowe + Flekso (21-22 maja), a także 20. Forum Fleksograficzne (7-8 czerwca).

Firma Sun Chemical od lat włącza się - wspierając merytorycznie, a także finansowo - imprezy organizowane dla branży opakowaniowej i fleksograficznej. „Organizowane przez Polską Izbę Fleksografów (PIF) spotkania – mówi Piotr Góral, kierujący polskim oddziałem Sun Chemical - to jedne z najważniejszych imprez branżowych, skierowanych do firm związanych z drukiem fleksograficznym (głównie producentów opakowań oraz firm dostarczających rozwiązania dla tego segmentu rynkowego). Sun Chemical, oferując wiele rozwiązań dla tego właśnie sektora, aktywnie wspiera imprezy PIF od wielu lat. (…) Spotkania PIF wspieramy także ze względu na integrację branży i podejmowane wspólnie działania na rzecz jej rozwoju”.

Seminarium „Opakowania Tekturowe + Flekso” jest skierowane do środowiska producentów opakowań z tektury falistej, zajmujących się też zadrukiem fleksograficznym tektury falistej oraz jej przetwarzaniem. Druga to organizowane od wielu lat forum, podczas którego jego uczestnicy mogą zdobyć nie tylko wiedzę na temat najnowszych rozwiązań w branży, ale także wymienić się doświadczeniami.

Podczas konferencji „Opakowania Tekturowe + Flekso” Sun Chemical przygotował prezentację poświęconą obecnym trendom w przetwórstwie tektury falistej. Wystąpienie przedstawiciela firmy - Christiana Leodoltera - dotyczyło najczęściej popełnianych błędów związanych z zadrukiem tekstury falistej i rozwiązań pomagających w ich uniknięciu. Z kolei Krzysztof Ostrowski – product manager w polskim oddziale Sun Chemical wziął udział w panelu dyskusyjnym dedykowanym drukowaniu cyfrowemu opakowań wykonanych z tektury falistej.

Sun Chemical był też jednym ze sponsorów głównych czerwcowego Forum Fleksograficznego. Z myślą o uczestnikach spotkania firma przygotowała dwie prezentacje. Autorem pierwszej był Colin Smith – european product manager. Jego referat dotyczył najnowszych trendów rynkowych oraz nowych technologii farb i klejów, otwierających nowe możliwości przed drukiem fleksograficznym.
Z kolei Erik Biertuempfel – technical service representative, zajmujący się klejami do laminacji dedykowanymi opakowaniom drukowanym w technice fleksograficznej, wystąpił z referatem zatytułowanym „Problemy laminacji – rozwiązania SunLam”. Przedstawił w nim oferowane pod tą marką rozwiązania Sun Chemical – przeznaczone do laminowania kleje wodne, bezrozpuszczalnikowe oraz solwentowe.

Opracowano na podstawie informacji firmy Sun Chemical