Trwa proces restrukturyzacji w firmie Zanders GmbH
29 cze 2018 09:49

Po wniosku o otwarcie postępowania upadłościowego zgłoszonym 22 czerwca 2018 r. przez kierownictwo Zanders GmbH,  Sąd Rejonowy w Kolonii mianował prawnika – Marc’a d'Avoine rzeczoznawcą, a następnie tymczasowym zarządcą masy upadłościowej w postępowaniu w sprawie o niewypłacalność spółki. Obecnie trwa proces restrukturyzacji - dyrektor ds. restrukturyzacji, Igor Ferlan oraz konsultanci zewnętrzni zarządzają firmą we współpracy z prawnikiem i powołanym do tego celu zespołem.

W 1829 Johann Wilhelm Zanders założył firmę w Bergisch Gladbach, gdzie nadal prowadzona jest papiernia i produkowane są papiery do druku cyfrowego z serii Gohrsmühle. Firma Zanders była wyłącznym dostawcą papierów specjalnych do końca lat osiemdziesiątych. Od 2012 roku nastąpiła stopniowa reorientacja w obszarze papierów graficznych. Nadwyżki zdolności produkcyjnych i postępująca cyfryzacja doprowadziły do ​​znacznego spadku cen produktów papierniczych. Ponadto strategia jednego produktu, niepełne wykorzystanie parku maszynowego, jak również nadmiernie rozbudowana infrastruktura wskazywane są jako główne przyczyny obecnego kryzysu.

Po nabyciu firmy przez obecnego akcjonariusza – monachijską spółkę inwestycyjną – Mutares AG w maju 2015 r., rozpoczęła się restrukturyzacja. Przy wsparciu pracowników udało się ulepszyć wiele procesów. Pomimo osiągniętego w latach 2015 i 2017 wzrostu sprzedaży o 12 proc. wzrost cen surowców takich jak celuloza, chemikalia i węgiel dla własnej elektrowni wywarł negatywny wpływ na toczące się zmiany w firmie. Koszty kluczowych surowców i energii wzrosły o około 40 procent w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, a cena samej tylko masy celulozowej osiągnęła najwyższy poziom w historii. W rezultacie firma podniosła ceny swoich produktów, ale nie była w stanie w pełni zrekompensować zwiększonych kosztów prowadzenia bieżącej działalności.

Obecnie trwa wycena majątku trwałego spółki i inwentaryzacja. Wszelkie zgłaszane roszczenia są rejestrowane, badane i oceniane, co zajmie jeszcze kilka tygodni. Zakończenie prac nad planem biznesowym i finalną koncepcją restrukturyzacji planowane jest na koniec lipca 2018 br. Zanders zatrudnia obecnie około 500 pracowników i 22 praktykantów. Działania operacyjne są kontynuowane, a zarówno pracownicy, kluczowi dostawcy jak i klienci już sygnalizowali wsparcie dla toczącej się reorganizacji. Jak zapewnia Zanders, wynagrodzenia są zabezpieczone i będą wypłacane do sierpnia 2018 r.

Opracowano na podstawie informacji firmy Zanders GmbH