Galeria Postaci Polskiej Poligrafii
3 lip 2018 11:41

Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga podjęło decyzję o zaprezentowaniu w kolejnych edycjach raportu „Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce” Galerii Postaci Polskiej Poligrafii. Galeria zostanie stworzona z myślą o promowaniu osób bardzo zaangażowanych w rozwój rodzimego przemysłu poligraficznego, jednak nie wszystkim znanych. Każdy z Państwa będzie mógł zgłosić taką osobę, a także złożyć własną kandydaturę.  Nabór zgłoszeń rozpocznie się w przyszłym roku, o czym zostaną Państwo poinformowani na łamach prasy branżowej.

W tegorocznej, siódmej edycji raportu jako wstęp do wspomnianej galerii, zaprezentowanych zostanie 50 powszechnie znanych i ważnych dla branży postaci. Wyboru tych osób także dokonają Państwo. Z uwagi na konieczność zachowania odpowiednich proporcji, galeria będzie się składać z 30 właścicieli, prezesów, wiceprezesów zarządów i dyrektorów zarządzających drukarń, 10 przedstawicieli kadry zarządzającej wśród dostawców oraz 10 przedstawicieli świata nauki i samorządu gospodarczego oraz prasy branżowej.

Zgłoszenia zawierające: imię, nazwisko, stanowisko, firma, adres e-mail, numer telefonu oraz krótki opis dorobku zawodowego (do 1200 znaków ze spacjami) należy przesyłać na adres email: kancelaria@bractwogutenberga.pl do dnia 15 lipca włącznie.

Ze wszystkich nadesłanych zgłoszeń zespół składający się z przedstawicieli branży poligraficznej wyłoni 50 osób, zgodnie ze wskazanym powyżej podziałem.

Opracowano na podstawie informacji PBKG