Fogra przedstawia podręcznik PSD 2018
6 lip 2018 10:57

Instytut Fogra poinformował o dostępności najnowszej wersji dobrze znanego podręcznika ProcessStandard Digital Printing (PSD) Handbook.

Stworzony w 2011 r. przez grupę Digital Printing Working Group, ProcessStandard Digital miało za zadanie zapewniać użytkownikom przewidywalną jakość druku cyfrowego zarówno w małym, jak i dużym formacie. Odpowiednie, obiektywne metody badań, w tym ich wartości docelowe i zakresy tolerancji, zostały opublikowane w podręczniku PSD wraz z praktycznymi instrukcjami pracy. 

Jako „żywy standard”, PSD powinien zawsze odzwierciedlać aktualny stan wiedzy i dlatego musi być regularnie aktualizowany. W międzyczasie opublikowano nowe normy ISO/TS 15311-2, które zawierają specyfikacje PSD.

Najważniejsze zmiany w wersji 2018 obejmują wprowadzenie nowych zestawów charakterystyki danych FOGRA53 i FOGRA54, a także aktualizację tolerancji barw PSD w druku produkcyjnym. Aby umożliwić wyraźne odróżnienie od wcześniejszych poprawek, tolerancje PSD zostaną opisane jako „PSD-2011”, „PSD-2016”, a obecne jako „PSD-2018”.

Wersje podręcznika PSD Handbook 2018 w języku niemieckim i angielskim można pobrać bezpłatnie na stronie internetowej Fogra: https://fogra.org/en/fogra-fogracert-en/print/processstandard-digital/psd-downloads-e/psd-downloads-en.html

Na podstawie informacji Instytutu Fogra opracowała AP