Jacek Hamerliński dyrektorem COBRPP
7 sie 2018 09:59

Z dniem 1 czerwca br. minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. dr hab. Piotr Gliński powołał dr. inż. Jacka Hamerlińskiego na stanowisko dyrektora Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Poligraficznego.

Dr inż. Jacek Hamerliński jest związany z COBRPP od 2008 roku. Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, a w roku 2014 uzyskał stopień naukowy doktora na Wydziale Inżynierii Produkcji PW. Dotychczas w COBRPP kierował Zespołem Badawczym Elektroniki Drukowanej oraz zajmował stanowisko zastępcy dyrektora ds. rozwoju.

Opracowano na podstawie informacji COBRPP