VII edycja raportu „Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce”
6 wrz 2018 09:31

18 września, w Sali Notowań warszawskiej GPW odbędzie się prezentacja VII. edycji raportu „Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce”. Honorowy patronat nad wydarzeniem obejmą Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Pełnomocnik Rządu do spraw Małych i Średnich przedsiębiorstw — Andżelika Możdżanowska.

Raport stanowi podstawę dla wielu publikacji naukowych, analiz i upowszechniania profesjonalnych informacji na temat branży poligraficznej. Opracowanie jest jednym z najważniejszych źródeł wiedzy wykorzystywanym przez instytucje państwowe, finansowe i ubezpieczeniowe. Regularne publikacje raportu przyczyniły się do wzrostu poziomu inwestycji gospodarczych w sektor poligraficzny. W tym roku, po raz pierwszy w gronie autorów obok KPMG i Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga znalazł się nowy partner strategiczny – Uniwersytet Warszawski.

Badanie jest jedynym, niekomercyjnym, realizowanym przy współpracy wszystkich organizacji środowiskowych projektem. Służy on wspólnym interesom uczestników rynku, jak również instytucji i przedsiębiorstw około branżowych, prezentując całościowy obraz sektora poligraficznego w Polsce.

Szczegółowe wyniki tegorocznej edycji raportu zaprezentują: dr hab. inż. Wiesław Cetera, UW, Jacek Bajger, KPMG, dr Mariusz Strojny, SGH, prof. dr han.inż. Artur Bartkowiak, WNoŻiR, ZUT. W programie spotkania znajda się również Panel ekspercki oraz prezentacja II etapu kampanii Kartonove, będącej projektem CSR stowarzyszania ECMA Polska.

Opracowano na podstawie informacji Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga.